Eugeniusz Jasiewicz fot. kamienskie.info

12 100 zł – taką miesięczną pensję mieszkańcy gminy Wolin będą wypłacać swojemu burmistrzowi, jeśli podczas najbliższej sesji radni zaakceptują kwotę zapisaną w projekcie uchwały podpisanym przez przewodniczącego Mieczysława Rybakowskiego. To prawie najwyższe możliwe wynagrodzenie na stanowisku samorządowym – maksymalna kwota ustalona przez rząd wynosi 12 365,22 zł. Tak wysokimi pensjami jak dochody Eugeniusza Jasiewicza mogą pochwalić się prezydenci Warszawy, Gdańska czy Wrocławia.

Zgodnie z projektem wynagrodzenie zasadnicze Eugeniusza Jasiewicza wyniesie 5900zł. Do tego zaproponowano dodatek funkcyjny – 1900zł, dodatek specjalny w maksymalnej dozwolonej wysokości 40% – 3120 zł oraz dodatek za wysługę lat – 1180zł. Łącznie daje to kwotę 12100 zł. Wszystko wskazuje na to, że większość w radzie, którą dysponuje burmistrz pozwoli, na przyjęcie uchwały.

CCF20141212_00000

fot. kamienskie.info

Maksymalna wysokość wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zależy od kwoty bazowej ustalanej w ustawie budżetowej na dany rok i nie może przekroczyć jej siedmiokrotności. W 2014 r. kwota bazowa wynosiła 1 766,46 zł, więc maksymalne miesięczne wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta może wynosić 12365,22zł.

kamienskie.info