Clipboard01

1. Po pierwsze dlatego, że Gimnazjum Publiczne w Dziwnowie to trzynastoletnia,  prężnie działająca szkoła z tradycjami. Mamy za sobą okres prób i błędów, jesteśmy mądrzejsi o zdobyte doświadczenie, a zatem potrafimy dać uczniowi i jego rodzicom to wszystko, co powinna oferować  nowoczesna szkoła.

2. Po drugie dysponujemy nie tylko nowoczesnym zapleczem,  ale także wykwalifikowaną kadrą. Większość z nauczycieli, zatrudnianych w naszej szkole, uzyskało uprawnienia do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów oraz uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego.

3. Po trzecie nasi uczniowie mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych (języka niemieckiego i języka angielskiego) oraz korzystania z nowoczesnej sali komputerowej i  gabinetów lekcyjnych, wyposażonych w tablice multimedialne, telewizory plazmowe, rzutniki, sprzęt nowej generacji.

4. Po czwarte na terenie szkoły prowadzone są koła zainteresowań, natomiast dla uczniów najsłabszych  przewidziano zajęcia  wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, co pozwala min. przygotować gimnazjalistów, na właściwym poziomie, do testu gimnazjalnego.

5. Po piąte  uwzględniamy także potrzebę pracy z uczniem zdolnym, co pozwala na odnoszenie sukcesów, przez naszych gimnazjalistów,  w wielu prestiżowych konkursach.

6. Po szóste zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą cieszyć się komfortem pracy w przestronnych gabinetach lekcyjnych, sukcesywnie doposażonych w nowoczesny sprzęt , wygodnych, ciepłych i estetycznych.

7. Po siódme idąc z duchem czasu, ze  względu na troskę o bezpieczeństwo naszych uczniów, troskę o ich wyniki w nauce oraz wygodę ich  rodziców, od stycznia 2014r. pracujemy w oparciu o e-dziennik. To nowa, łatwa i przystępna forma całodobowego przekazywania informacji rodzicom, na temat wyników w nauce, frekwencji, terminów sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek, terminów omawiania lektur szkolnych, planów dotyczących wycieczek szkolnych, w tym wyjazdów do teatru itd., itp.

8. Po ósme przyjezdni uczniowie, czekając na autobus, mogą korzystać
ze stołówki, na terenie sąsiadującej z nami Szkoły Podstawowej. Cena drugiego dania to tylko 5,50, przy czym obiady są naprawdę bardzo smaczne.

9.  Po dziewiąte położenie naszej szkoły pozwala na korzystanie, w ramach zajęć  wychowania fizycznego,  z nowoczesnej hali sportowe-widowiskowej. Młodzież może także uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach sportowych na terenie hali, kompleksu boisk „Orlik”, a w okresie zimy z profesjonalnego   lodowiska. Dzięki  nauczycielom pani  Agnieszce Tomczk oraz pana Jerzego Janawy bardzo często organizowane są  międzyklasowe i międzyszkolne zawody w biegach, siatkówce oraz innych dyscyplinach sportowych. Od ponad roku uczniowie Gimnazjum Publicznego „Pomerania” uczestniczą w projekcie edukacyjnym Polski Sport 2024. Celem projektu jest poszukiwanie talentów sportowych i monitorowanie ich wyników w kontekście przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w 2024. Nasze gimnazjum odnosi sukcesy na miarę szkoły sportowej, co jest na pewno ważne zwłaszcza, gdy uczeń ma potencjał właśnie w zakresie dziedziny jaką jest sport.

10. Po dziesiąte przy naszym Gimnazjum utworzony został klub sportowy Luks Bałtyk będący organizatorem imprez regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych. To właśnie za sprawą tego klubu odbywa się coroczny bieg Czterech mil Jarka, Sportowa Majówka(Olimpijska).

11. Po jedenaste w pracy pedagogicznej  nie zapominamy o konieczności dodatkowej pracy, zarówno z uczniem zdolnym jak i uczniem słabym. Za pośrednictwem pedagoga szkolnego, na bieżąco  współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kamieniu Pomorskim.

12. Po dwunaste nasi uczniowie objęci są pomocą psychologiczną  przez panią Joannę Przybyłę, w zakresie dworactwa zawodowego, co ułatwia-umożliwia podejmowanie właściwych decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a niejednokrotnie także  przyszłego zawodu.

13. Po trzynaste staramy się także udzielać pomocy uczniom  z najuboższych rodzin. Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami wspierającymi pracę szkoły tj. z  Pomocą Społeczną, Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie, Policją,  itd.

14. Po czternaste w celu zapobiegania  wszelkiego rodzaju patologiom,  takim jak uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków, walki z przemocą w rodzinie i wśród rówieśników oraz w celu  zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, wagarom , a w następstwie drugoroczności, Grono Pedagogiczne opracowało Program Profilaktyczny Szkoły, którego zadaniem jest przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom społecznym. Opracowane są także procedury postępowania w sytuacjach trudnych tj. wystąpienie bójki, kradzieży itp., co ułatwia pracę  szkoły i zapewnia jednocześnie uczniom bezpieczeństwo.

15. Po piętnaste w naszym gimnazjum  działa Rada Rodziców, która zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły dysponuje funduszami niezbędnymi przy organizowaniu imprez szkolnych tj. np. Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klas trzecich, zabawa karnawałowa itp.

16. Po szesnaste dla naszych uczniów organizujemy liczne wyjazdy pozaszkolne do kina, teatru lub wycieczki i biwaki. Ważne jest dla nas, aby gimnazjaliści uczyli się także przez zabawę, bycie razem, poprzez  integrację. To uczy empatii, umiejętności bycia zadowolonym z własnego życia, umiejętności korzystania z tego co jest w zasięgu ręki.

18. Po osiemnaste dowodem na to, ze  wychodzimy naprzeciw potrzebom naszej młodzieży jest otrzymanie przez Gimnazjum tytułu Szkoły z klasą. Przystąpiliśmy także do kampanii Dzieciństwo bez przemocy oraz Bezpieczna szkoła.

19. Po dziewiętnaste prowadzimy szeroko pojętą  działalność charytatywną, która dzięki Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców wspiera, min. takie akcje jak Góra Grosza, pomoc dzieciom z Domu Dziecka, kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczymy także w programach  UNICEF-u, który umożliwia pomaganie dzieciom z czarnego lądu.

 W Gimnazjum Publicznym „Pomerania” w Dziwnowie staramy się wychowywać, min. poprzez pomaganie innym. Stąd też ważne jest dla nas, aby Wolontariat był czymś realnym, namacalnym, możliwym do realizacji. Od trzech lat, z inicjatywy pedagoga szkoły pani Małgorzaty Janawy, w  naszej szkole,  działa Wolontariat pod nazwą „Uśmiech pod Sosnami” niosący pomoc Pensjonariuszom Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego „Willa pod Sosnami”, w Międzywodziu.

20. Po dwudzieste   ucząca w naszej szkole  dr  języka niemieckiego pani Anna Nieroda-Kowal  koordynuje, od początku istnienia  naszego gimnazjum, wymianę młodzieży polsko-niemieckiej, pomiędzy  naszymi gimnazjalistami, a uczniami szkoły z Werneuchen. Rokrocznie przygotowujemy programy wymiany i staramy się o dofinansowanie  z KE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  oraz  ze Stowarzyszenia Polskich Gmin Euroregionu Pomerania, ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Dzięki możliwości bezpłatnego pobytu niemieckich gości w polskich rodzinach i polskich uczniów w niemieckich rodzinach, możliwe jest pogłębianie przyjacielskich kontaktów między uczniami obu partnerskich szkół oraz praktyczna nauka języka niemieckiego.

21. Po dwudzieste pierwsze dużym udogodnieniem dla uczniów  jest możliwość korzystania  z   Internetu WI-FI, dzięki któremu uczniowie  mogą  efektywnie spędzać czas wolny, np. odrabiając lekcje w szkolnej świetlicy i jednocześnie korzystając z wirtualnych pomocy,  za pośrednictwem właśnie Internetu.

źródło:
Renata Kronenberg