Regaty Energa Sailing Cup Kamień Pomorski

Burmistrz Kamienia Pomorskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji uczestniczącym w konkursie organizacjom pozarządowym. Konkurs dotyczył 4 zadań, na które wpłynęło łącznie 6 ofert. Wszystkie oferty przeszły pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną dokonaną przez Komisję Konkursową; decyzją burmistrza wszystkie projekty otrzymają wsparcie finansowe od Gminy Kamień Pomorski.

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zdań publicznych zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2013roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego zebrała się w tej sprawie w dniach 10 oraz 14 stycznia 2014 roku.

Komisja dokonała otwarcia wszystkich zgłoszonych ofert, ich oceny formalnej oraz merytorycznej. Opinia Komisji przedstawiona została Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. Bronisław Karpiński podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji wszystkim uczestniczącym w konkursie podmiotom w następującym wymiarze:

Zadanie nr 1 pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Kamień Pomorski z zakresu piłki nożnej – w ramach współzawodnictwa sportowego koordynowanego przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej” – dotację na realizacje tego zdania otrzymuje Miejsko – Gminny Klub Sportowy GRYF Kamień Pomorskikwota w wysokości 225 tys.zł.

Zadanie nr 2 pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamień Pomorski z zakresu żeglarstwa” – dotację na realizację tego zdania otrzymują: 1. Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski kwota 31 tys.zł 2. Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTIkwota 49 tys.zł

Zadanie nr 3 pn. „Organizacja w Kamieniu Pomorskim imprez żeglarskich” – dotację na realizację tego zdania otrzymują: 1.Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski – kwota 5 tys.zł 2.Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTIkwota 15 tys.zł

Zadanie nr 4 pn. „Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówki wsparcia dziennego w Benicach” – dotację na realizacje tego zdania otrzymuje TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny – kwota w wysokości 20 tys.zł.

źródło:
Elżbieta Kucharska
UM w Kamieniu Pomorskim