mpips

1 kwietnia rusza realizacja rządowego programu 500+. W gminie Świerzno jego realizacją zgodnie z zarządzeniem wójta będzie zajmować się Ośrodek Pomocy Społecznej. – Najliczniejsza rodzina, która będzie uprawniona do otrzymania świadczenia wychowawczego otrzyma pięć tysięcy złotych. Świadczenie będzie wypłacane dla 10 dzieci z tej rodziny – poinformował naszą redakcję Krzysztof Atras.

Wójt Świerzna informuje, że świadczenia wychowawcze będą wypłacane sukcesywnie w miarę wydawanych decyzji. Ich realizacją będą zajmować się aktualnie zatrudnieni w OPS w Świerznie pracownicy oraz osoby skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: obywatelom polskim i cudzoziemcom, matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.