Karpiński

Ponad 31 tysięcy złotych kosztowały podatników z gminy Kamień Pomorski służbowe podróże byłego burmistrza Bronisław Karpińskiego oraz jego zastępcy Andrzeja Jędrzjewskiego przez ostatnie dwa lata. Łącznie przez całą minioną kadencję na ten cel przeznaczono ponad 66 tysięcy złotych.

Zwrot kosztów podróży służbowych reguluje znowelizowane 1 marca 2013 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

fot. kamienskie.info

fot. kamienskie.info

Burmistrzowie Kamienia nie dysponowali ryczałtem pokrywającym koszt utrzymania prywatnego samochodu w wyjazdach lokalnych do celów służbowych.

kamienskie.info