lgr

67 wniosków o dofinansowanie złożono w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” w ramach kolejnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie. Tym razem można było aplikować w trzech operacjach. Łącznie do rozdysponowania jest 1mln 250 tys. zł.

Na zadanie polegające na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” dla sektora gospodarczego i społecznego, Zarząd Województwa przeznaczył – 228 tys. złotych. Wśród podmiotów, które aplikowały o dofinansowanie znalazły się m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościową „Słowianin” z Wolina, która złożyła pięć wniosków 150 tys. zł na remont drogi, budowę miejsc parkingowych i ciągu pieszego.

Na zadanie pod nazwą „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” dla sektora gospodarczego i społecznego, Zarząd Województwa zamierza przeznaczyć 1 mln złotych. O dofinansowanie w tej kategorii z terenu naszego powiatu starają się, m.in.:

Arkadiusz Andrzej Lenkowski na rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup łodzi żaglowej – 197tys.zł 

Małgorzata Kościukiewicz, Sławomir Aleksander Gorący na rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej – 22tys.zł

Karol Tomczak na rozwój działalności firmy Agencja Finansowa Karol Tomczak o usługi hotelarskie w miejscowości Międzyzdroje poprzez zakup instalacji fotowoltanicznej oraz windy do obiektu hotelowego- 70tys.zł;

Andrzej Gnitecki na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Andrzej Gnitecki ANTECKI Przedsiębiorstwo Wielobranżowe o usługi związane z zakwaterowaniem poprzez zakup pompy ciepła wraz z jej montażem w budynku w miejscowości Międzyzdroje – 40tys.zł

Daniel Kruczek na zakup maszyny budowlanej celem podniesienia konkurencyjności firmy i uruchomienia nowych usług – 100tys.zł

Violetta Stanisława Kostka na rozwój usług gastronomicznych poprzez zakup wyposażenia Sali konsumenckiej i zadaszenie tarasu restauracji rybnej – smażalni w Międzyzdrojach – 56tys.zł

Tadeusz Waligóra na zakup samochodu dostawczego na potrzeby rozwoju firmy usługowo-budowlanej Harnaś – 52tys.zł

Hotel Marina Sp. z o.o. na remont elewacji budynku, remont i modernizacja chłodni – 40tys.zł

Jag Transport Logistic Sp. z o.o. Sp. k. na uruchomienie nowego centrum logistycznego w Wolinie – 130tys.zł

– Przemysław Jerzy Łuczyński – utworzenie kancelarii notarialnej w Wolinie 39tys.zł

Damian Kalisiak na rozwój działalności firmy poprzez przeniesienie do nowowybudowanego budynku warsztatu samochodowego w Wolinie – 99tys.zł

Nie złożono ani jednego wniosku na zadanie pod nazwą „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej„. W tej kategorii można było uzyskać 32 tys. zł dofinansowania.

Pełną listę wniosków, można znaleźć tutaj.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” liczy ponad 200 członków. Funkcjonuje na terenie 4 gmin położonych nad Zalewem Szczecińskim: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica. Uchwałę o przystąpieniu do LGR pod koniec ubiegłego roku podjęła także gmina Kamień Pomorski. Na podstawie umowy z 8 listopada 2010 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa, LGR stała się operatorem środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie ponad 34 mln złotych.

kamiensie.info