1

Od 27 lipca br. zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP im. Marynarki Wojennej RP obozują w stanicy harcerskiej Machliny koło Czaplinka. Dzień 1 sierpnia była dla wszystkich uczestników zgrupowania dniem szczególnym. Z okazji 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego komenda przygotowała „Dzień Powstańczy”.

Od rana harcerskie drużyny obozowe w ramach przydzielonych zadań przygotowywały plakaty i ulotki, natomiast zuchy biało-czerwone kokardki. Ważne zadanie mieli harcerze starsi i wędrownicy, którzy przygotowali inscenizację działania powstańczej barykady, harcerskiej poczty polowej oraz sanitariuszek. Tuż przed godziną 17.00 – godziną „W” – wszyscy stanęli na zbiórce przy barykadzie.

2

O 17.00 zawyła syrena alarmowa w pobliskiej jednostce straży pożarnej. W postawie zasadniczej uczciliśmy pamięć poległych powstańców a komendant zgrupowania odczytał odezwę Delegata na Kraj Rządu RP oraz treść pierwszej kartki z powstańczego kalendarza. Po tym odbyła się inscenizacja niemal wiernie oddająca to co działo się na jednej z barykad obsadzonej w sierpniu 1944 r. przez harcerzy z Szarych Szeregów. Wieczorem uczestnicy zasiedli w kręgu tradycyjnego harcerskiego ogniska, w trakcie którego m.in. odczytywana była oryginalna treść kart pocztowych roznoszonych przez Harcerską Pocztę Polową. Na twarzach młodych ludzi widać było autentyczne wzruszenie. Dla kadry instruktorskiej był to czytelny znak, że praktyczna lekcja patriotyzmu odniosła zamierzonych skutek.

Komendant Zgrupowania hm. Marek Niewiarowski
Fot. Tomasz Rychłowski