Jędrzejewski

W ostatnim czasie w Głosie Szczecińskim a następnie w lokalnych portalach internetowych ukazał się wywiad z Mateuszem Stodulskim „Marzenie o opłynięciu Ziemi”. Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego z burmistrzem włącznie gorąco kibicują Panu Mateuszowi, jednak padają w nim słowa, które nie znajdują pokrycia w rzeczywistości.

Nie jest prawdą, jakoby „kamieńskie władze traktowały miejscowych żeglarzy i marinę czysto instrumentalnie i po macoszemu”, że nie liczą się z pomysłami i inicjatywą żeglarzy, że skłóciły i podzieliły lokalne środowisko żeglarskie i że Jacht Klub musi borykać się z szykanami i przeszkodami ze strony miasta”. O stosunku władz miejskich do żeglarstwa świadczą najlepiej inwestycje w infrastrukturę żeglarską – od 2012 roku cieszymy się wszyscy z nowego portu jachtowego, który zbiera najwyższe laury w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Mowa tutaj chociażby o konkursach Waterfront Trophy i Przyjazny Brzeg.  Podczas konferencji Waterfront Forum w Warszawie w grudniu ubiegłego roku nasza gmina została zaprezentowana jako idealny przykład zagospodarowania terenów nadwodnych, a kamieńska nowa marina otrzymała Waterfront Trophy 2013, najwyższe wyróżnienie w kraju w uznaniu za konsekwencję i determinację w realizowaniu projektów waterfrontowych. Kolejna nagroda, wręczona podczas tegorocznych Targów Wiatr i Woda w Warszawie,  przyznana została miastu w konkursie Przyjaznego Brzegu – w dowód uznania „za rozwój infrastruktury żeglarskiej i budowę największego portu jachtowego w regionie”. Nagrody odzwierciedlają zaangażowanie i efektywność starań gminy, by zapewnić żeglarzom jak najlepsze warunki techniczne i socjalne. W ślad za tym idą przekazywane od lat dotacje na realizację szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży.

W roku 2012 Jacht Klub Kamień Pomorski otrzymał tą drogą kwotę 100 tys. zł, podobnie w 2013 roku. W roku bieżącym na zadanie dot. szkolenia przewidziana została kwota 80 tys. zł, zaś 20 tys. – na organizację imprez żeglarskich. W postępowaniu konkursowym uczestniczyły dwa kluby żeglarskie i z każdym z nich podpisana została umowa na wsparcie zadań dot. żeglarstwa. W przypadku Stowarzyszenia Jacht Klub Kamień Pomorski przekazanie środków na realizację umowy dot. zajęć sportowych zostało wstrzymane do czasu wyjaśnienia  wątpliwości przy procesie przekształcania i przekazywania sprzętu Jacht Klubu do nowo powstałego Stowarzyszenia Jacht Klub Kamień Pomorski.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego zarządził kontrolę w tej sprawie, jednak Prezes Stowarzyszenia nie odpowiada na korespondencję z Urzędu, co utrudnia szybkie załatwienie sprawy. Z całą pewnością za konflikt w kamieńskim środowisku żeglarskim nie odpowiada Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Burmistrz zachowuje neutralność, wspierając inicjatywy obu istniejących w Kamieniu klubów. Szanuje też dotychczasowe dokonania Jacht Klubu, a odzwierciedleniem dobrej współpracy jest wspólna organizacja Mistrzostw Europy w klasie Słonka. Na tę imprezę burmistrz z sukcesem pozyskuje wsparcie zewnętrzne, które zostanie przeznaczone nie tylko na organizowaną przez miasto część artystyczną towarzyszącą regatom, ale także na część typowo sportową, koordynowaną przez Jacht Klub Kamień Pomorski i Polski Związek Klasy Słonka. Mimo różnicy zdań na sprawy związane z rozwojem żeglarstwa w Kamieniu Pomorskim Burmistrz Kamienia Pomorskiego ceni i szanuje dotychczasowe osiągnięcia Pana Mateusza Stodulskiego, życząc mu pomyślnych wiatrów i szczęśliwego powrotu do portu macierzystego.

Andrzej Jędrzejewski
Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego