20140821_092916

19 sierpnia Rada Nadzorcza kamieńskiego Uzdrowiska odwołała z funkcji dotychczasowego prezesa Stanisława Czubę. Jego miejsce zajął dr Andrzej Murawski z Warszawy, były członek rad nadzorczych firm: Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Naftoportu, Cenrexu czy Opakometu. Według naszych informacji nowy prezes będzie pełnił swoją funkcję do końca września.

Andrzej Murawski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, w którym ukończył studia historyczne. Podczas studiów doktoranckich skierował się ku naukom politycznym. Jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.

Był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1997-2004 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jako dyrektor gabinetu szefa tej instytucji. Ukończył specjalistyczne szkolenie w Izraelu z zakresu zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa narodowego.

W sferze biznesowej, mając za sobą studia i szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania finansowego, był zaangażowany w liczne procesy prywatyzacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jako członek kierownictwa Biura Reklamy Polskiego Radia S.A. i Agencji Reklamy „Telarp” (Telekomunikacja Polska S.A.) wdrażał programy rozwojowe nastawione na optymalizację zysków. Będąc członkiem zarządu kolejno Nafty Polskiej S.A. i Chemii Polskiej, uczestniczył aktywnie m.in. w procesie prywatyzacji Grupy Lotos. W 2004 r. koordynował pracę Zespołu ad hoc ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, powołanego przez Naftę Polską w związku z dyskusją dotyczącą planów prywatyzacyjnych sektora paliwowego. Reprezentując Skarb Państwa przewodził radzie nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy w okresie przygotowań do ich udanego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Był członkiem rad nadzorczych firm: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Naftoport, Cenrex, Opakomet. W latach 2011-2012 związany doradczo z producentem materiałów budowlanych Grupa Niemce w działaniach dedykowanych – likwidacja fabryki Opakomet w Warszawie i restrukturalizacja regionalnego rynku zbytu.

kamienskie.info