Andrzej Danieluk

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorski na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy zajął stanowisko w sprawie nielegalnego zwolnienia radnej Jadwigi Adamowicz przez burmistrza Golczewa. Wymierzył karę 1000 zł.

Sprawa odbyła się 8 sierpnia w Wydziale Karnym. Andrzej Danieluk był obwiniony o to, że jako burmistrz w Urzędzie Miasta w Golczewie w dniu 20 marca 2014 roku rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem Jadwigą Adamowicz będącą radną Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, bez wymaganej zgody Rady Powiatu naruszając tym samym w sposób rażący obowiązujące przepisy prawa pracy to jest o wykroczenie z art. 281 pkt 3 kp.

Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Klamrzyńska uznała Andrzeja Danieluka za winnego popełnienia wykroczenia i wymierzyła mu karę 1000 złotych grzywny oraz obciążyła obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania i innymi należnościami w kwocie łącznej 150 złotych.

Sędzia wymierzył najniższą możliwą grzywnę. Dziwię się, gdyż nie zobowiąże to w przyszłości obwinionego do stosowania tego przepisu prawa. Taka grzywnę można płacić co miesiąc i notorycznie łamać ten przepis zwalniając bez przyczyny każdą osobę, która w subiektywnej ocenie burmistrza może stać się dla niego zagrożeniem, mając np. inne poglądy polityczne lub „źle się do niego uśmiechnie”. W razie przywrócenia do pracy i uzyskania odszkodowania, finansowych konsekwencji nie poniesie Andrzej Danieluk, tylko podatnicypowiedziała w rozmowie z naszą redakcją Jadwiga Adamowicz.

Zobacz także: Burmistrz wysuwa kolejne oskarżenia. Radna Adamowicz: „To absurd, mobbing i nagonka polityczna”. Zobacz film!

Za popełnienie wykroczeń określonych w Kodeksie pracy przewidziana jest kara grzywny której dolna granica wynosi 1000zł, zaś górna granica wynosi 30000 zł. To na wniosek pokrzywdzonej, w Urzędzie Miejskim w Golczewie została przeprowadzona kontrola PIP, podczas której stwierdzono, że zwolnienie urzędniczki będącej radną, przez Andrzeja Danieluka było rażącym naruszeniem prawa. Przypomnijmy w ub. tygodniu informowaliśmy, iż Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim umorzyła postępowanie w związku z zawiadomieniem burmistrza o nienależytym wykonywaniu obowiązków i defraudacji, jakiej miała się dopuścić Jadwiga Adamowicz.

kamienskie.info