Już 3 lata minęły od wejścia w życie nowej ustawy o pracownikach samorządowych, która pozwala m.in. starostom na zatrudnianie doradców i asystentów. W naszym Starostwie można utworzyć takie stanowiska dla 5 osób. Ich ilość jest zależna od ilości mieszkańców powiatu. Zatrudnienie tych osób na ww. stanowiskach jest możliwe tylko na czas pełnienia funkcji starosty (dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem).

Starosta poprzedniej kadencji Paweł Czapkin nie skorzystał z takiej możliwości zwiększenia zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Natomiast starosta Beata Kiryluk właściwie rozpoczęła urzędowanie od decyzji o zatrudnieniu sobie dodatkowej osoby. Zatrudniła Bogdana Wilkowskiego. Byłego burmistrza Wolina i członka Zarządu poprzedniej kadencji, który bez powodzenia startował w wyborach samorządowych 2010 na burmistrza gminy Wolin i do rady powiatu. Pomimo wieloletniego doświadczenia w samorządzie, Pan Wilkowski, z powodu braku wyższego wykształcenia sprawuje jedynie funkcję asystenta.

Radni opozycji a także dziennikarze wielokrotnie pytali Starostę o zakres czynności asystenta i jego wynagrodzenie. Jednakże odpowiedzi są bardzo różne w zależności od potrzeby chwili. W wypowiedzi dla „Dziennika Kamieńskiego” Starosta stwierdziła, że musiała zatrudnić asystenta bo pełni rolę sekretarza. Kiedy jeden z radnych ujawnił nieprawidłowości z konkursem na dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych, gdzie Pani Kiryluk próbowała zapewnić sobie stanowisko, na łamach Kuriera Szczecińskiego starosta stwierdziła, że ta cała „straszliwa pomyłka” była wynikiem m.in. tego, że w urzędzie nie ma sekretarza. Z kolei na pytanie radnego Adama Trotta o funkcję jaką pełni pan Bogdan Wilkowski Starosta stwierdza, że nie autoryzowała tej wypowiedzi dla „Dziennika Kamieńskiego” i jednak Wilkowski nie pełni roli sekretarza. Nie tylko funkcja, ale i płaca asystenta objęta jest tajemnicą. Wieść powiatowa niesie, że jest to kilka tysięcy złotych mimo braku wykształcenia wyższego.

Czym tak naprawdę zajmuje się Pan Wilkowski? Mamy nadzieje, że uda się to w końcu ustalić Radnym, szczególnie, że najwięcej przypadków naruszeń prawa skupia się wokół osoby i spraw pracowniczych Pani Starosty, której Wilkowski asystuje.

tekst kamienskie.info