Żurawski

Blisko dwie godziny trwała dyskusja radnych na wtorkowym wspólnym posiedzeniu komisji Rady, na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, przygotowanego przez kierownika Zakładu Usług Publicznych.

Mówiono m.in. o jakości dostarczanej wody, świadczonych przez ZUP usługach oraz zaproponowanych cenach. Sporo kontrowersji wśród niektórych radnych wzbudziła kwestia i zasadność występowania abonamentu.

Całość możecie Państwo zobaczyć w materiale video z wtorkowego posiedzenia. Dwie z trzech komisji były za wprowadzeniem zmian stawek. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w piątek. Poniżej przypominamy zaproponowane przez Marka Maślaka stawki:

1) Przedsiębiorstwa oraz Gmina Golczewo za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych), rozliczane co miesiąc za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 6,36 zł/m-c.

2) Gospodarstwa domowe rozliczane co 2 miesiące za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 7,25 zł/2 m-ce;

3) Odbiorcy rozliczani co 2 miesiące za zużytą wodę w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza mierzącego ilość wody bezpośrednio zużytej, zgodnie z podpisanymi umowami tj. przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy, za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 5,47 zł/2 m-ce;

4) Odbiorcy rozliczani co miesiącc za zużytą wodę w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 4,24 zł/m-c.

Zakładu Usług Publicznych zaproponował także stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków. I tak przedsiębiorstwa rozliczane co miesiąc za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu  o wskazania wodomierza głównego lub gospodarstwa domowe rozliczane co miesiąc za ilość odprowadzanych ścieków na postawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,96 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 5,39 zł/m-c.

Z kolei gospodarstwa domowe rozliczane co 2 miesiące za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na podstawie urządzenia pomiarowego cena ścieków- 5,96 zł/m3, natomiast stawka opłaty abonamentowej wyniesie 7,43 zł/2 m-ce.

Powyższe stawki są cenami netto, tzn. nie zawierają podatku od towarów i usług.