Odbiór Ronda w Świerznie

Będzie rondo im. „Sybiraków” w Świerznie, jeśli na najbliższej sesji radni podejmą taką decyzję. Wójt przygotował projekt uchwały w tej sprawie. Z wnioskiem wystąpił Komitet Powiatowy PiS w Kamieniu Pomorskim, uzasadniając swój wniosek tym, że należałby upamiętnić Polki i Polaków zsyłanych na katorgę na Syberię i inne miejsca „Nieludzkiej Ziemi”.

Przypomnijmy, prawie cały styczeń Mieszkańcy Świerzna mogli brać udział w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez wójta gminy. Wzięły w nich udział 22 osoby. Za wprowadzeniem tej nazwy głosowało 15 Mieszkańców. Ostateczną decyzję w sprawie nadania nazwy podejmą radni na najbliższej sesji.

Gmina wystąpiła również do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie jako właściciela drogi o wypowiedzenie się w tej sprawie. Rejon Dróg przychylił się do prośby wnioskodawców i zezwolił na nazwanie ronda w Świerznie im. „Sybiraków”. Zaproponował umieszczenie tablicy z nazwą po wcześniejszym uzgodnieniu jej wielkości, czcionki, kolorystyki oraz sposobu montażu.