b2e

Ruszyła rekrutacja na bezpłatne szkolenia z programowania dla nauczycieli informatyki z zachodniopomorskich techników i szkół zawodowych. Podczas zajęć dydaktycy będą uczyć się obsługi najpopularniejszych na rynku technologii, których znajomości wymagają pracodawcy z branży IT, a zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać uczniom. Szkolenia z najnowszych języków programowania – takich jak Java, Java Script, PHP i SQL – poprowadzą praktycy biznesowi w ramach projektu „ICT Biznes dla Edukacji” realizowanego przez Technopark Pomerania.

Pomimo tego, że młodzi ludzie coraz chętniej uczą się informatyki i zwiększa się liczba studentów na kierunkach technicznych, to ich absolwenci często nie spełniają oczekiwań firm. Podstawą dla pracodawców jest umiejętność tworzenia aplikacji w aktualnych i pożądanych na rynku technologiach. Zdarza się, że sami wykładowcy czy nauczyciele nie są na bieżąco z najnowszymi trendami w branży, a tylko niektórzy uczniowie uzupełniają wiedzę na własną rękę.

Aby spełnić wymagania firm, treści przekazywane studentom i uczniom muszą się ciągle zmieniać, niemal tak szybko jak zmieniają się technologie. To problem nie tylko uczelni, bo kształcenie dobrego informatyka zaczyna się już na poziomie szkoły średniej, poza tym nie każdy młody człowiek kończy studia. Dlatego to rynkowe, nowoczesne kształcenie może odbywać się już na poziomie szkoły zawodowej” – wskazuje Jolanta Balicka z Technoparku Pomerania.

Aby wpłynąć na skuteczniejsze powiązanie regionalnej oferty edukacyjnej z potrzebami rynku, przedsiębiorcy z firm zrzeszonych w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie zaangażowali się we współtworzenie programów nauczania informatyki w ramach projektu „ICT Biznes dla Edukacji” realizowanego przez Technopark Pomerania. Ich wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do aktualizowania nauczanych treści w odniesieniu do szybko zmieniających się na rynku technologii. „Chcemy pomóc nauczycielom uaktualniać program kształcenia m.in. poprzez weryfikację opracowywanych dla nich materiałów dydaktycznych do nauczania najnowszych języków programowania takich jak Java, Java Script, PHP i SQL oraz poprzez doradztwo dla uczniów i nauczycieli” – mówi Marcin Kaczmarek, Prezes firmy Consileon Polska.

Dotychczas w ramach realizacji projektu wybrani nauczyciele we współpracy z przedsiębiorcami na podstawie przygotowanych materiałów przeprowadzali lekcje testowe. W lutym 2015 roku rozpoczną się szkolenia dla 40 nauczycieli informatyki z regionalnych techników i szkół zawodowych z najnowszych języków programowania tj. Java, Java Script, PHP i SQL. „Dzięki szkoleniom nauczyciele podniosą kompetencje zawodowe, a swoją wiedzę przekażą uczniom, którzy po ukończeniu szkoły będą potencjalnymi kandydatami na pracowników w regionalnych firmach z branży IT” – dodaje Jolanta Balicka, koordynatorka projektu „ICT Biznes dla Edukacji”.

Szkolenia będą odbywać się od lutego do maja 2015 r. w Szczecinie i Koszalinie. Rekrutacja potrwa do końca tego roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.b2e.spnt.pl.

Projekt „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontakt:
Jolanta Balicka –koordynator projektu, tel: 91 85 22 927, mail: jbalicka@spnt.pl

źródło:
Technopark Pomerania