Wszyscy chętni, którzy ukończyli 45 rok życia i chcieliby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu „Informatyka – podstawy obsługi komputera” proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 15 grudnia 2011 roku do p. Artura Świebody – tel. 605 935 939. – Ilość miejsc ograniczona.

Rozpoczęcie szkolenia przewidywane jest od lutego 2012 roku