Szkolenie z zakresu pozyskiwania i racjonalnego wykorzystania energii ekologicznej realizowane są dzięki projektowi „Ekoenergia energią przedsiębiorstw” w ramach POKL, Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.1.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !

Projekt pokrywa również koszt 800 zł za egzamin zewnętrzny w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Termin szkolenia- do ustalenia

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
– zatrudnione na podstawie umowy o pracę i samozatrudnione w mikro- lub małych przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej, inżynieryjnej, OZE, turystycznej, ICT;
– wykonujący pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego

W ramach projektu zapewniamy:
– pokrycie kosztów związanych z egzaminem zewnętrznym dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
– materiały szkoleniowe
– catering podczas zajęć

Projekt trwa do 30 czerwca 2014 roku

Więcej informacji:
Biuro Projektu:
ul. Monte Cassino 24, III piętro
70-467 Szczecin
Tel. 91 421 18 48
Tel. 792 489 269
biuro@eko-firma.eu
www.eko-firma.eu
facebook: ekoenergia energią przedsiębiorstw