UM w Międzyzdrojach fot. kamienskie.info

Stowarzyszenie Miłośników Międzyzdrojów „Odnowa” zarzuciło burmistrzowi złamanie prawa w wydanym zarządzeniu dotyczącym wysokości czynszów w mieszkaniach komunalnych. Sprawa dotyczy zarządzenia z dnia 15 października 2012r., którego wejście w życie skutkowało podwyżką czynszów od 1 lutego 2013r.

Stowarzyszenie zarzuciło Leszkowi Doroszowi wejście w kompetencje Rady Miejskiej tj. złamanie art 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733 „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” oraz wezwało go do usunięcia naruszenia prawa i zwrotu mieszkańcom bezprawnie pobranych pieniędzy.

Wyżej wymienione zarządzenie pod koniec roku 2012 otrzymali wszyscy mieszkańcy mieszkań komunalnych w gminie. W zarządzeniu burmistrz podniósł stawkę bazową służącą do wyliczenia wysokości czynszu, w załączniku do zarządzenia zmienił punktację służącą do wyliczenia sumy czynszu a także zmienił punkty jakie każdy miał przypisanie do lokalu służące do wyliczenia sumy czynszu.

Zarządzenie jest nieprawne według przedstawicieli Stowarzyszenia, gdyż w świetle obowiązującego prawa organ wykonawczy, którym jest burmistrz ma prawo podnieść wysokość stawki bazowej służącej do wyliczania czynszu, natomiast zmiana punktacji odbyć się może tylko na drodze podjęcia przez Radę Miasta uchwały, a taka uchwała nie była podjęta.

Stowarzyszenie złożyło skargę na zarządzenie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

źródło:
Więcej w papierowym wydaniu Wyspiarza Niebieskiego