DSC01100

Przed urzędnikami pozostało tylko uzyskanie stosownych pozwoleń i Biblioteka Publiczna w Wolinie będzie oddana do użytku. To pierwszy z budynków wybudowanych na terenie wolińskiej „starówki”. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie jak zwraca uwagę jeden z naszych Czytelników brak podjazdu z prawdziwego zdarzenia dla wózków inwalidzkich.

Próżność, zbytek czy głupota? Budynek użyteczności publicznej oświetlony jak przysłowiowa choinka. Szkoda, że nikt nie pomyślał o podjeździe z prawdziwego zdarzenia dla niepełnosprawnych i dla osób z dziećmi w wózkach. Jeżeli już coś się buduje to powinno to spełniać warunki Prawa budowlanegonapisał w mailu do naszej redakcji jeden z Czytelników.

Biblioteka Publiczna Gminy Wolin skorzystała z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura+. 75% kosztów pokrywa budżet państwa, resztę, czyli 25% pokrywa projektodawca czyli Biblioteka. Na inwestycję uzyskano 1 mln 875 tys. zł dofinansowania.

DSC01102
Odbył się już odbiór inwestycji od wykonawcy, teraz to jedynie kwestia uzyskania stosownych pozwoleń. Problem dostępu osób dla niepełnosprawnych zostanie rozwiązany przez zakup podjazdu gąsienicowego. Będzie to sprzęt mechaniczny, gdzie będzie można podjechać wózkiem i wciągnąć osobę niepełnosprawną. Dostęp dla niepełnosprawnych będzie zapewniony. Nie będzie to sposób standardowy, ale będzie można przetransportować osobę niepełnosprawną na każdy poziompowiedziała w rozmowie z naszą redakcją inspektor Ilona Szkudlarek z wolińskiego magistratu.

Sposób rozwiązania przez inwestora kwestii dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych będzie oceniał przed oficjalnym otwarciem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z Prawem budowlanym, każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

kamienskie.info