Zgodnie z przepisami prawa na stronach Biuletynu Informacji Publicznej każdego urzędu powinniśmy znaleźć informacje dotyczące działań samorządu gminnego czy powiatowego, w tym protokoły z sesji Rad Miejskich, Gminy lub Powiatu. Załącznikami do protokołów winny być podjęte podczas sesji uchwały. Postanowiliśmy przyjrzeć się jak to wygląda w naszym powiecie kamieńskim i w poszczególnych gminach.

W Kamieniu Pomorskim na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na dzień 27.12.2011r znajdowały się tylko 4 protokoły z sesji. Ponadto za długi jest okres zamieszczania protokołów na BIP od dnia zakończenia sesji. Dla niektórych plusem są przygotowywane protokoły, które zawierają „słowo w słowo” co mówili radni, więc można zapoznać się nawet z językiem jakim operują Radni na sesjach. Obsługą Rady zajmuje się Pani inspektor Magdalena Świąć. Interpelacje i wnioski Radnych zamieszczane są dość terminowo, jednak nie dołącza się do nich odpowiedzi Burmistrza. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Gmina Kamień Pomorski jako jedyna w Powiecie zamieszcza wszystkie projekty uchwał na kilka dni przed sesją. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców, którzy mogą wcześniej sprawdzić czy chcą uczestniczyć w sesji ze względu na jej tematykę.

W Dziwnowie podobnie jak w Kamieniu Pomorskim, na BIP tylko 3 protokoły z Sesji z tego roku (nr V,VI i VII). Zajmuje się tym Pani Wiesława Matelska. Opisy bardzo ogólne, nudne, bez cytowania wypowiedzi Radnych czy Burmistrza. Nie zamieszcza się projektów uchwał przed sesjami, które wskazywałyby jakie zmierzenia ma Burmistrz czy Rada.

W Międzyzdrojach obsługą Sesji Rady Miejskiej zajmuje się Pani Mirosława Nurkowska. Protokoły z Sesji od marca do października widnieją na BIP. Opisy są przejrzyste, bardzo ciekawie opracowane i estetyczne. Dodatkowo należy nadmienić, że w BIP umieszczone są protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. Niestety przed sesjami zamieszczany jest tylko porządek obrad bez projektów uchwał i uzasadnień do nich.

W Świerznie widnieją wszystkie protokoły z Sesji Rady Gminy od stycznia do listopada włącznie. Protokołowaniem zajmuje się Pani inspektor Bogusława Putyrska. Sprawozdania są przejrzyste, bez cytatów z wypowiedzi poszczególnych osób. Ze świecą szukać projektów aktów prawnych, które ma zamiar uchwalić gmina.

W Golczewie sprawa protokołów na BIP była nawet tematem Sesji w dniu 28 listopada. Jednak na stronach BIP znajdują się wszystkie protokoły od stycznia do listopada. Warto nadmienić, że Urząd Miejski prowadzi również protokoły z Komisji (choć te kończą się na czerwcu). Protokoły mają formę opisową, bez cytatów poszczególnych osób. Zajmuje się tym wszystkim Pani podinspektor Magdalena Zając.

W Wolinie wszystkie protokoły są na bieżąco umieszczane na stronie BIP. Zajmuje się tym Pani Beata Polak. Sprawozdania są pisane ogólnikowo, bez cytatów, zawierają opinie Komisji i komentarze Burmistrza. Nad wolińskim BIP pochyliliśmy się szczególnie w dniu 24 listopada.

Na stronie BIP Starostwa Powiatowego niestety również bardzo skromnie. Za 2011 rok 5 protokołów z posiedzeń Rady, ostatni z czerwca. Nie zamieszcza się też projektów żadnych uchwał a więc mieszkańcy powiatu nie mają możliwości zapoznania się z zamierzeniami Zarządu Powiatu. Protokoły z sesji Rady sporządzane są przez Panią Katarzynę Zatylną.

Podsumowując, z Biuletynu Informacji Publicznej UM Kamień Pomorski i Dziwnów oraz Starostwa Powiatowego mieszkańcy nie dowiedzą się za dużo o poczynaniach swoich Radnych i Burmistrza, czy Zarządu Powiatu. Za to mieszkańcy Kamienia jako jedyni mogą się dowiedzieć jakie zamiary mają radni i burmistrz przed zbliżającymi się sesjami.

tekst kamienskie.info