Mieszkanka  Wolina próbowała skorzystać z BIP Urzędu Gminy Wolin. Chciała się dowiedzieć, kiedy jest najbliższa sesja Rady Miejskiej. Niestety w zakładce „Rada Miejska”  plik „Ogłoszenia” okazał się pusty. Następnie spróbowała w zakładce „Informacje” w dziale „Ogłoszenia”, ale choć pełno tu ogłoszeń, to o najbliższej sesji nie było nic. Metodą prób i błędów, marnując czas  przy komputerze ustaliła, że ogłoszenie o sesji znajduje się w zakładce…. „Uchwały”.

Nie podejrzewamy Burmistrza, że celowo utrudnia mieszkańcom Gminy Wolin dostęp do  informacji o posiedzeniach Rady, zachęceni jednak przez Panią sprawdziliśmy, co BIP  Wolina  kryje. I jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że mało która informacja jest prawdziwa albo w odpowiednim miejscu. „Regulamin Organizacyjny” Urzędu jest nieaktualny, a aktualny jest w „Zarządzeniach” ale uzupełniony w 5 miesięcy od ustalenia. Zakładka „Prawo miejscowe” – brak informacji, „Rejestr Uchwał” – pusta tabelka, „Decyzje”-  niestety brak informacji, „Oferta inwestycyjna” – brak informacji, „Sprawozdania z sesji Rady Miejskiej” – ostatni protokół  z XV posiedzenia, a przecież juz XIX ogłoszone. W zakładce „Projekty Uchwał” brak niestety uchwał na najbliższą sesje, a o to chodzi w tej zakładce. W „Oświadczeniach majątkowych”  bałagan, nie działa żadna z zasad, ani wg  alfabetu, ani  podział na grupy. „Podatki” – uchwalone w 2009 roku na rok 2010, i nie wiemy, czy brakuje informacji, czy też Rada nie zmieniała podatków na rok 2011. W zakładce „Jak załatwić sprawę” znaleźliśmy wzory wniosków funkcjonujących w Urzędzie. Niestety zawierają nieaktualne podstawy prawne – widnieją stare dzienniki ustaw i informacje o znaczkach skarbowych jakie interesant ma załączyć, chociaż juz dawno znaczki nie funkcjonują w urzędach.

Jesteśmy juz w dużej części społeczeństwem zinformatyzowanym. Często słyszymy od urzędników, że możemy poszukać  wniosku czy informacji o sprawie w biuletynie informacji publicznej urzędu. Niektórzy wówczas się denerwują, gdyż nie mają  internetu lub nie potrafią  go obsłużyć  a co za tym idzie nie mogą sobie poradzić bez wizyty w urzędzie. Najbardziej jednak denerwują się ci, którzy mają internet, potrafią z niego korzystać i niestety nie mogą.

Nadmieniamy, ze władza publiczna jest zobowiązana ustawowo do prowadzenia biuletynu informacji publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji.

Ryszard Mróz zastępca burmistrza Wolina

Ryszard Mróz zastępca burmistrza Wolina