Krzysztof Atras

Miały być dodatkowe 3 mln złotych do budżetu, ale jak się okazuje nie było chętnych do zaoferowania tak wysokiej kwoty za sieć gazową zlokalizowaną w ośmiu miejscowościach gminy Świerzno.

7 listopada wójt Krzysztof Atras ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż infrastruktury technicznej, pn. sieci gazowe w Gostyniu, Gostyńcu, Sulikowie, Trzebieradzu, Świerznie, Kępicy, Ciesławiu i Starzy. 29 listopada przedłużono możliwość składania ofert, jednak jak się okazało i ten zabieg nie przyniósł skutku. Do urzędu nie wpłynęły żadne oferty. Mimo, iż termin minął 6 grudnia, w świerznowskim Biuletynie Informacji Publicznej na próżno szukać jakichkolwiek informacji na ten temat.

Wszelkie informacje w zakresie sieci uzgadniane były z wójtem i panem Kędzierą i to nie jest w zamówieniach publicznych tylko w formie przetargu. Dokładnych szczegółów nie znam bo sprawą zajmował się wójt i pan Kędziera. Były zapytania odnośnie ceny, formy zapłaty. Zainteresowane były dwie, czy trzy firmy. Z tego co wiem to Wielkopolska Spółka Gazownictwa była najbardziej zainteresowana. Wiem, że były ostatnio jakieś rozmowypowiedziała w rozmowie z redakcją sekretarz Emilia Szczeblewska.

Skontaktowaliśmy się więc z wójtem, aby uzyskać więcej informacji. Jednak Krzysztof Atras był dość oszczędny w słowach.

Jesteśmy w trakcie negocjacji. Nie złożono żadnej oferty. Był ogłoszony przetarg, prowadzimy negocjacje z Polską Spółką Gazowniczą.

Cena wywoławcza wynosiła 2mln 602 tys. zł. Sprzedawana sieć obciążona jest prawem pierwokupu na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej w Poznaniu.

O sprawie sprzedaży słyszymy od września 2012 roku, tj, od  podjęcia a następnie uchylenia przez Radę Gminy uchwały o sprzedaży sieci gazowej. Uchwała została podjęta przez Radę niezgodnie z prawem. Rada ma kompetencje do podjęcia decyzji o sprzedaży nieruchomości, a nie ruchomości jaką jest sieć gazowa. Sprzedaż sieci należy do kompetencji wójta.

Na październikowej sesji w br. wójt poinformował, iż prowadzone są rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa i pozostała tylko do rozstrzygnięcia kwestia ostatecznej ceny.

Zobacz także: Moda na obligacje wśród gmin. Świerzno planuje wyemitować obligacje na kwotę 5,75 mln zł 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w 2014 roku deficyt wyniesie 3 mln 195 tys. zł. Część zostanie spłacona przy pomocy zaciągniętych w b.r. 5 mln 750 tys. zł obligacji. Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy ma wynieść 6mln 600tys. zł.

kamienskie.info