Karpiński / Jędrzjewski

7 marca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie swoje zeznania jako świadek w sprawie pożaru budynku hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim złożą burmistrz Bronisław Karpiński oraz jego zastępca Andrzej Jędrzejewski. 13 kwietnia 2009 r. miało miejsce najtragiczniejsze zdarzenie w historii Kamienia Pomorskiego. W trzykondygnacyjnym budynku hotelu socjalnego, w którym było zameldowanych 77 osób wybuchł pożar. Zginęły 23 osoby, a 21 zostało rannych.

W grudniu 2010 do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 2 urzędnikom z Kamienia Pomorskiego, związany z niedopełnieniem przez nich obowiązków zarządu na budynkiem socjalnym. W budynku nie były przeprowadzane kontrole jego stanu technicznego i instalacji elektrycznej, nie było wyznaczonych dróg ewakuacyjnych. Proces ruszył w 2011. W procesie występuje kilkunastu oskarżycieli posiłkowych.

Jak ustalili biegli, pożar wywołało zwarcie w instalacji elektrycznej, ale specjalistom z zakresu pożarnictwa nie udało się odpowiedzieć na pytanie, co było jego bezpośrednią przyczyną. Według ich ekspertyzy zwarcie mogło być skutkiem różnych czynników, ale zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, który z nich był jego bezpośrednią przyczyną – szczególnie, że w wielu miejscach budynku były przeprowadzane samodzielne przeróbki instalacji elektrycznej. Według biegłych na szybkość rozprzestrzeniania się ognia i skalę pożaru wpływ miało zastosowanie w konstrukcji budynku łatwopalnych materiałów.

Oprócz burmistrza Karpińskiego i jego zastępcy, Sąd musiał przesłuchać około stu świadków.

kamienskie.info