Prace KTBS

W marcu informowaliśmy naszych Czytelników o podjętej przez burmistrza Kamienia Pomorskiego decyzji o budowie wielopoziomowego parkingu przy rewitalizowanym kwartale kamienic. Przygotowano projekt, wyłoniono wykonawcę, po wielomiesięcznych bojach udało się wywłaszczyć toczącego spór z gminą Jerzego Łozińskiego. Kiedy wydawało się, że wszystko ruszy z kopyta pojawiły się problemy geologiczne, które z przyczyn finansowych, mogą uniemożliwić budowę wielopoziomowego obiektu.

Jak poinformowała nas prezes KTBS Renata Bielaszewska – Mamzer, w oparciu o wnioski zawarte w raporcie geologicznym, którego opracowanie zleciła firma Zakład Usług Remontowo Budowlanych Stanisław Jankowski, teren inwestycji został zakwalifikowany jako rejon o warunkach geologiczno-inżynierskich utrudniających budownictwo, wymagający głębokiej wymiany obecnych warstw nasypowych, zmianę przyjętego sposobu fundamentowania oraz systemu pracy jaki był założony przy projekcie pierwotnym. Ponadto – stwierdzone lokalnie cieki wodne oraz położenie pierwszego zwierciadła wód gruntowych predestynuje ww. teren jako płytko stabilizujący się przy słabej przepuszczalności podłoża. Stwierdzono również obecność śladów średniowiecznej zabudowy, co nie pozwala na umieszczenie bezpośrednio w podłożu fundamentów budownictwa lądowego.

Inwestor nie miał danych źródłowych z terenu inwestycji, gdyż do 16 września tego roku teren nie znajdował się w jego posiadaniu, a tym samym przeprowadzenie wcześniej jakichkolwiek badań gruntu było niemożliwe.

Zobacz także: „Na tych ludzi głosowałam a teraz nas okradają”. Urzędnicy wygrali batalię o działkę. Zobacz zdjęcia i film!

Aby więc doszło do budowy parkingu wielopoziomowego inwestor musiałby zastosować ciśnieniowe zagęszczenie gruntu wtłaczanym podskórnie cementem także z zewnętrznej granicy wykopu. Obecnie koszt budowy oszacowano na ok. milion złotych, a przy wykonaniu dodatkowych prac ta kwota mogłaby ulec zwiększeniu o ok. 50 %. Jak tłumaczy Renata Bielaszewska – Mamzer, w związku z powyższym zasadnym jest dokonanie zmiany obecnego projektu na utwardzony plac z miejscami postojowymi. Ostateczna decyzja leży w gestii burmistrza Karpińskiego.

Jak zapewniła nas prezes Kamieńskiego Towarzystwa Budownictw Społecznego zmiany w projekcie nie wpłyną na rewitalizację kwartału. Może się nawet okazać, iż ilość miejsc postojowych będzie większa, niż w przypadku budowy parkingu wielopoziomowego, który przypomnijmy miał zapewnić 58 miejsc parkingowych. Teren ten ma być wyodrębniony z całości w ciekawy sposób, by podkreślić jego historyczny charakter.

Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia był szacowany na 12.778.392,92 zł. Zabudowa kwartału miała obejmować  kamienice o charakterze usługowo-mieszkalnym, w tym mieszkania na sprzedaż i siedzibę Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz wielopoziomowy parking dla samochodów osobowych.

kamienskie.info