Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim na ostatniej w tym roku sesji, przyjęła przedstawiony przez Zarząd Powiatu budżet na 2012r. Dochody budżetu to blisko 47mln złotych, wydatki 45mln złotych. Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Budżet od samego początku budził sporo kontrowersji . Radni mieli sporo pytań, m.in. zwracali uwagę na kwotę 2mln złotych, jakie powiat planuje uzyskać w 2012r. ze sprzedaży nieruchomości. Przypomnijmy, że w 2011r. Zarząd Powiatu był zmuszony zaciągnąć 2 mln złotych kredytu, właśnie w wyniku kiepskiego zainteresowania mieniem wystawionym na sprzedaż. Sporo uwagi radni poświęcili kwocie, jaka w tym roku została zaplanowana na inwestycje. Niestety za 290tys. złotych ze środków własnych powiatu w przyszłym roku nie uda się dokonać żadnych znaczących inwestycji. Radni opozycji nie pozostawili na budżecie suchej nitki.

-To najgorszy budżet jaki widziałem od lat, jeszcze nigdy w historii tego powiatu kwota jaką wyasygnowano na inwestycje nie była tak mała. Sprowadzacie państwo rolę powiatu do roli administratora – stwierdził radny Kołoszuk. Po dzisiejszych autopoprawkach Zarząd Powiatu zrezygnował nawet z budowy zjazdu na odcinku drogi powiatowej Międzywodzie –Unin na kwotę 40 tys. i ostatecznie na budowę dróg Rada Powiatu głosami koalicji przeznaczyła tylko100 tys. zł ze środków własnych powiatu, tj. na część ul. Wolińskiej w Kamieniu. Na windę w DPS w Śniatowie ostatecznie zaplanowano 55 tys. zł.

Radny koalicji wspierający obecny Zarząd Lech Ziółkowski z rozbrajającą szczerością przyznał, że w jego ocenie budżet jest bardzo kiepski, szczególnie dla samorządowca, który chciałby coś zrobić.

– Ale na tyle krawiec kraje, ile materii starczy – stwierdził bezradny radny.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w gminie Wolin w 2012 roku Zarząd Powiatu nie zaplanował żadnej inwestycji. Radni koalicji uznali, że sesja to nie czas i miejsce na dyskusje o budżecie, bo i tak nie da się już nic zmienić i na wniosek radnego Arysa zamknięto dyskusję. Nadmieniamy, że obowiązkowym punktem sesji budżetowej jest dyskusja nad budżetem.

-Pierogi Wam stygną -podsumował, zwracając się do koalicji, radny Abramowicz, gdyż o godzinę przesunęło się zaplanowane przez koalicję spotkanie wigilijne radnych. Ostatecznie budżet został przyjęty 11 głosami „za” , przy 5 „przeciw” i jednym „wstrzymującym się”. Wstrzymał się radny Dorniak. W gminie Golczewo w 2012 Zarząd Powiatu nie zaplanował żadnej inwestycji.

tekst. kamienskie.info