Radni z Golczewa podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej podjęli jednogłośną decyzję w sprawie wyemitowania 4 mln złotych obligacji. Ich wykup ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać do 2027 roku. Część środków ma posłużyć na wydatki inwestycyjne, część na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

Na co miałyby zostać przeznaczone środki pochodzące z obligacji?