12 radnych obecnych na sesji radnych jednogłośnie podjęło decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego, z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Dochody kamieńskiego samorządu wyniosły 53,1 mln złotych, natomiast wydatki 49,3 mln zł. Gmina Kamień Pomorski w ubiegłym roku osiągnęła nadwyżkę w wysokości 3,88 mln zł.

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oraz nieobecnej tutaj Pani Skarbnik. To ona hamuje, blokuje nasze zapędy ale przede wszystkim bardzo odpowiedzialnie kreuje politykę finansową naszej gminy. Macie Państwo załączoną w dzisiejszych dokumentach, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest ona pozytywna. Podejmujecie Państwo potrzebne decyzje, dzięki którym ta gmina z ogromnego zadłużenia staje na nogi – powiedział tuż po głosowaniu burmistrz Stanisław Kuryłło.

W 2016 roku gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę kredytów długoterminowych w latach poprzednich. Było to m.in.

Zadłużenie gminy Kamień Pomorski na koniec 2016 roku wyniosło 35,4 mln złotych. Na koniec 2014 roku było to 39,1 mln złotych.