big_9526655024fb24c01af881

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Każda oferta musi zawierać m.in. uzasadnienie do przystąpienia do konkursu oraz koncepcję  funkcjonowania i rozwoju Przedszkola. Dokument poświadczający staż, zaświadczenie lekarskie, życiorys kandydata, kartę oceny pracy. Szczegółowy spis wymaganych dokumentów  w załączniku do artykułu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „ Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13” w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 14 marca 2014 roku do godziny 10.00 osobiście lub korespondencyjnie.

Szczegółowych informacji udziela Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia Grażyna Duhako pokój numer 7, tel. 91 32 75 636.

Czego oczekuje Leszek Dorosz od kandydatów? Kliknij —–> TUTAJ <—— aby przeczytać pełną treść ogłoszenia.

kamienskie.info