Lubin

Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o konsultacjach społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin i zaprasza do udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom sołectwa Lubin wypowiedzenia swojej opinii w przedmiocie zmiany statutu sołectwa, polegającej na wyposażeniu sołectwa Lubin w mienie obejmujące niezabudowaną część nieruchomości o powierzchni 1080 m2, położoną w Lubinie przy ul. Głównej, stanowiącą działkę nr 24/6, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 12 lutego 2014 roku do 17 lutego 2014 roku w formie ankiety.
Ankieta dostępna będzie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach pod adresem internetowym http://bip.miedzyzdroje.pl,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl,
  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. 10.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać lub doręczyć w terminie od 12 lutego 2014 roku do 17 lutego 2014 roku do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, pok. 10.

Kliknij aby otworzyć ankietę

źródło:
UM w Międzyzdrojach