Sesja Rady Miejskiej

Pomimo, iż minął ponad rok od podjętego przez radnych wniosku Arkadiusza Kurysia, obligującego burmistrza do przygotowania uchwały o utworzeniu płatnej strefy parkowania wokół budynku Ratusza, niewiele zmieniło się w tej sprawie. Podczas ubiegłotygodniowej sesji burmistrz stwierdził, iż czeka na opinię radnych. – Opinia została wyrażona, chciałbym procedować na ten temat na komisji, ale nie mogę, bo nie zostało to nam jeszcze przedstawione – stwierdził radny Arkadiusz Kuryś.

Problem ze znalezieniem miejsca parkingowego przez petentów, w bezpośrednim otoczeniu Ratusza w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany. W grudniu 2012 roku, Arkadiusz Kuryś zgłosił wniosek o utworzenie płatnej strefy parkingowej w bezpośrednim otoczeniu Ratusza. „Za” głosowało 6 radnych, 5 radnych głosowało „przeciw” a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Przekazałem Państwu do konsultacji kilka miesięcy temu projekt uchwały. Nasuwają się pytania dotyczące systemu płatności, opinie mieszkańców są podzielone w tej materii. Osobiście nie jestem za wprowadzaniem takiej strefy jeżeli chodzi o sam Ratusz, bo wiele osób przyjeżdża, żeby załatwić sprawy urzędowe. Obawiam się, że koszty funkcjonowania tej strefy mogłyby się nie pokrywać z przychodami.stwierdził podczas ostatniej sesji Bronisław Karpiński.

Arkadiusz Kuryś

Rozumiem, że ma Pan takie zdanie, ma Pan do tego takie prawo, jednak ponad rok temu przegłosowaliśmy taki wniosek, jest protokół z tego posiedzenia i konsekwencją tego jest przedstawienie projektu uchwały a nie przekazanie radnym do konsultacji, więc pytam dlaczego, nie zostało to jeszcze zrobione?dopytywał radny Arkadiusz Kuryś.

Pomimo, iż radny nie usłyszał odpowiedzi pytanie, z ust burmistrza padło zapewnienie, iż w najbliższym czasie temat strefy płatnego parkowania będzie poruszony na komisjach.

kamienskie.info