Urząd Miejski w Wolinie

Do 16 grudnia można składać oferty na wolne stanowisko urzędnicze referenta  ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

Burmistrz Wolina ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze  wskazując jako wymagania niezbędne dla kandydata, m. in. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku, obsługę komputera. Wymagania dodatkowe to umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i sumienność.

Osoba, która obejmie stanowisko będzie miała w zakresie obowiązków m.in. przyjmowanie deklaracji w sprawie odpadów komunalnych, prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, prowadzenie windykacji opłat, kontrola w zakresie przestrzegania czystości i porządku na posesjach, nadzór nad realizacją zadań powierzonych w drodze przetargu podmiotom odbierającym odpady komunalne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczył w Urzędzie 6 % w listopadzie 2013 roku. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% a więc pierwszeństwo w zatrudnieniu na przedmiotowym stanowisku referenta przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych osób.

Oferty  można składać drogą pocztową oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w godz. 8.00 -14.00 w pokoju nr 115 w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko Referenta  ds. gospodarki odpadami” z załączonym numerem telefonu.

W ogłoszeniu brakuje informacji o warunkach pracy na stanowisku referenta, do zamieszczenia której  zobowiązuje kierownika jednostki art. 13 ust.2 pkt 4a ustawy o pracownikach samorządowych.

Logo PDFKliknij aby zobaczyć treść ogłoszenia

kamienskie.info