WOPR

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego zebrała się w sprawie oceny ofert w dniu 26 lutego 2014 roku. Komisja dokonała otwarcia wszystkich zgłoszonych ofert, ich oceny formalnej oraz merytorycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie złożone oferty, wnioskując o udzielenie dotacji. Burmistrz Kamienia Pomorskiego zaakceptował wskazania Komisji Konkursowej, podejmując decyzję o udzieleniu dotacji, co przedstawia poniższe zestawienie:

1. Zadanie nr 1 pn.: „Organizacja X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego w Kamieniu Pomorskim oraz udział dzieci i młodzieży Gminy Kamień Pomorski w zawodach sportowych różnej rangi w zakresie tańca sportowego” – dotacja dla Klubu Tańca Sportowego FOCUS Kamień Pomorski w wysokości 10 tys. zł;

2. Zadanie nr 2 pn.: „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Gminy Kamień Pomorski z zakresu piłki siatkowej” – dotacja dla Parafialno-Uczniowskiego Sportowego Klubu OTTON w wysokości 5 tys. zł;

3. Zadanie nr 3 pn.: „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Gminy Kamień Pomorski z zakresu karate” – dotacja dla Akademickiego Klubu Karate AZS SHOGUN w wysokości 5 tys. zł;

4. Zadanie nr 4 pn.: „Organizacja zajęć kulturalnych dla seniorów Gminy Kamień Pomorski” – dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Kamieniu Pomorskim w wysokości 5 tys. zł;

5. Zadanie nr 5 pn.: „Kultywowanie tradycji ludowej na terenie Gminy Kamień i promocja na zewnątrz dokonań w tej dziedzinie” – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawnie w wysokości 5 400 zł;

6. Zadanie nr 6 pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego 2014 oraz na działaniach profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży kamieńskich szkół” – dotacja dla WOPR Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 25 tys. zł.

Dział promocji