Urząd Miejski w Wolinie

W Urzędzie Miejskim w Wolinie są wolne dwa stanowiska pracy: referenta ds. inwestycji i promocji oraz podinspektora ds. egzekucji administracyjnej w Referacie Gospodarki Odpadami.

Do 7 lutego 2014 roku do godziny 12.oo można składać oferty na wolne stanowisko urzędnicze referenta  ds. inwestycji i promocji.

Burmistrz Wolina ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze  wskazując jako wymagania niezbędne dla kandydata, m. in. wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub logistyka, minimum 1 rok stażu pracy w administracji, obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku, obsługę komputera. Wymagania dodatkowe to m.in. znajomość szeregu ustaw oraz biegła obsługa komputera w różnych programach wymienionych w ogłoszeniu.

Osoba, która obejmie stanowisko będzie miała w zakresie obowiązków m.in. przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w pracach komisji przetargowych, radach technicznych, czuwanie nad jakością i terminowością wykonywanych prac, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych na pozyskiwanie środków zewnętrznych, monitorowanie projektów, prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.

Oferty  można składać drogą pocztową oraz osobiście w Urzędzie Miejskim do 7 lutego 2014 roku  w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko „Referent  ds. inwestycji i promocji” z załączonym numerem telefonu.

Do 14 lutego 2014 roku do godziny 12.oo można składać oferty na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. egzekucji administracyjnej w Referacie Gospodarki Odpadami.

Burmistrz Wolina ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze  wskazując jako wymagania niezbędne dla kandydata, m. in. wykształcenie wyższe w jednym wymienionych kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse, rachunkowość, nie mniej niż 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku, dysponowanie własnym samochodem do celów służbowych. Wymagania dodatkowe to m.in. samodzielność, inicjatywa, odporność na stres

Osoba, która obejmie stanowisko będzie miała w zakresie obowiązków, m.in. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wykonywanie wszystkich innych czynności z tym związanych.

Oferty  można składać drogą pocztową oraz osobiście w Urzędzie Miejskim do 14 lutego 2014 roku  w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko „Podinspektor ds. egzekucji administracyjnej w Referacie Gospodarki Odpadami” z załączonym numerem telefonu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczył w Urzędzie 6 % w listopadzie 2013 roku. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% a więc pierwszeństwo w zatrudnieniu na przedmiotowym stanowisku referenta przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych osób.

Logo PDFStanowisko pracy „Referent ds. gospodarki inwestycji i promocji”

Logo PDFStanowisko pracy „Podinspektor ds. egzekucji administracyjnej w Referacie Gospodarki Odpadami”

kamienskie.info