CBA fot. CBA

Bez mała rok temu burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz (PSL) ogłosił przetarg na „Budowę budynku Świetlicy Wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dobropole”. Uroczyste otwarcie Świetlicy odbyło się równo miesiąc temu 7 marca w obecności wicewojewody zachodniopomorskiego Ryszarda Mićki. Dzisiaj już wiadomo, że inwestycją zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne.

CBA posiada pewne informacje o ewentualnych nieprawidłowościach. Dlatego też żeby je dokładnie zweryfikować i sprawdzić czy polegają na prawdzie, poprosiliśmy już Urząd Gminy Wolin o dokumentypoinformował naszą redakcję Jacek Dobrzyński, Rzecznik Centralnego Biura AntykorupcyjnegoNie jest to postępowanie kontrolne ani przygotowawcze. Na tym etapie Biuro nie przesądza czy doszło w tym wypadku do złamania lub naruszenia prawa.

Otwarcie swietlicy w Dobropolu (32)

Budowa wzbudzała od początku emocje, szczególnie blaszana, czyli kontenerowa konstrukcja budynku przy bardzo wysokiej cenie  za wykonanie, tj. 488 791,15 zł.  Wykonawcą był Andrzej Kozłowski prowadzący Zakład Ogólnobudowlany w Szczecinie. Budowa ruszyła 19 kwietnia 2013 roku. Wstępnie informowano iż zakończy się w październiku. Ten sam zakład budowlany był wykonawcą Świetlicy Wiejskiej w Lasce.

Do zadań wykonawcy należało wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe, wykonanie stóp i ułożenie płyt pod kontenery a następnie ich posadowienie. Montaż konstrukcji więźby dachowej i pokrycia oraz wykonanie instalacji zewnętrznych i podłączenie do nich instalacji wewnętrznych z kontenerów.

swietlica dobropole

Wykonanie tarasu wejściowego do budynku i ułożenie płyt chodnikowych. Ponadto wykonawca miał wybudować utwardzone nawierzchnie dojazdu i miejsc postojowych, placu do postawienia kontenera na śmieci, chodnika oraz zamontować oświetlenia zewnętrzne i urządzić teren zielenią. Ponadto w zakres prac objętych przetargiem wchodziła obsługa geodezyjna zadania oraz odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych, ciągów pieszych i terenów zielonych po zakończeniu prac budowlanych.

Gmina uzyskała dofinansowanie zewnętrzne dzięki Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo w rozwoju” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

kamienskie.info