CBA fot. CBA

Jak udało się dowiedzieć redakcji portalu kamienskie.info Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się opisywaną przez nas sprawą nieprawidłowości w spółdzielni socjalnej „Warcisław”. Rzecznik CBA, Jacek Dobrzyński jest oszczędny w słowach: „CBA posiada pewne informacje, które są teraz analizowane przez funkcjonariuszy Biura. Na tym etapie są to wszystkie informacje, które mogę Panu przekazać.”

Kamieńska Spółdzielnia Socjalna „Warcisław” została powołana uchwałą Rady Miejskiej w październiku 2009 roku. Idea powołania była słuszna, a mianowicie jako instrument polityki społecznej, stwarzający szczególne możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym. Na podstawie sprawozdań z realizacji zadań publicznych (utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, segregacja śmieci) złożonych przez prezesa Predko, które redakcja portalu kamienskie.info otrzymała od burmistrza Kamienia Pomorskiego można stwierdzić, że idea powołania Spółdzielni została całkowicie wypaczona.

Zobacz także: Spór o legalność działań „Warcisława” i burmistrza. Radny Kuryłło: „10 taczek, dwie kosiarki i stajecie do konkursu na odśnieżanie”. Zobacz film!  

Urzędnicy kamieńskiego Ratusza przyjęli przez trzy lata, osiem sprawozdań Spółdzielni „Warcisław” stwierdzając zgodność działań ze składaną ofertą i wystawianych faktur z obowiązującym prawem.

Warcisław otrzymał od gminy 1 mln 860 tys. zł, z tego, według sprawozdań, 1 mln 344 tysiące trafiły do Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Gmina może powierzać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację różnych zadań publicznych. Musi jednak ogłosić konkurs. Ustawodawca ściśle określa, które organizacje i podmioty mogą do niego przystąpić. Mieszczą się w tej kategorii m. in. spółdzielnie socjalne a także spółki akcyjne i spółki z o.o. ale tylko te, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zobacz także: Nielegalny „związek partnerski” PGK – Warcisław. W sprawozdaniach ze współpracy kwiaty w grudniu, VAT w VI kwartale 

Według interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego mogą to być tylko spółki non profit. Jak wiemy Spółka z o.o. PGK w Kamieniu nie jest spółką non profit, co wyklucza ją z grupy podmiotów uprawnionych do działania jako podwykonawca Spółdzielni Socjalnej „Warcisław”.

O nieprawidłowościach pisaliśmy na łamach portalu wielokrotnie. Na przykład o braku ogłoszeń o konkursie, potwierdzaniu przez prezesa SS Warcisław iż jest właścicielem sprzętu do odśnieżania, zakupie kwiatów w grudniu do obsadzania skwerów na kwotę kilku tysięcy, potwierdzaniu wykonania robót na rok przed ich zakończeniem, czy członku Zarządu Spółdzielni z wyrokiem za pedofilię.

kamienskie.info