Na czwartkowej sesji Radni Gminy Golczewo analizowali sprawozdanie z pracy burmistrza. 19 grudnia 2011 roku burmistrz Danieluk podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim na „Budowę Centrum w Wysokiej Kamieńskiej”. Radna z Wysokiej zadała pytanie odnośnie terminu rozpoczęcia budowy centrum i czasu jej trwania. Burmistrz odpowiedział wymijająco, ma się wrażenie, że to nie jest odpowiedź na zadane pytanie, stwierdził, że środki na budowę Centrum w kwocie blisko pół miliona złotych zostały już przyznane, czekają, ale wszystko zależy od tego czy radni podejmą dyskusję na temat wkładu własnego gminy.

Czy ta „dyskusja” jak to nazywa Burmistrz dotyczy procesu likwidacji Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej ?

Dziś już chyba nie ma wątpliwości, iż to symboliczne podpisanie petycji przez Burmistrza na zebraniu wiejskim przeciwko propozycji likwidacji szkoły było po prostu kpiną z rodziców. Na sesji dowiedzieliśmy się, że 19 grudnia Burmistrz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na „Budowę Centrum w Wysokiej Kamieńskiej”, co jak wskazują wypowiedzi pana Danieluka ma się odbyć na bazie likwidowanej Szkoły w Wysokiej. Można z tego zrozumieć tylko tyle, że Burmistrz w sprawie Szkoły decyzję już podjął. Teraz Radni zostaną tak jak na sesji, postawieni w sytuacji, w której albo stawiają na rozwój, albo też stają się hamulcowymi gminy, bo przecież Burmistrz już załatwił pieniądze.

Próbowaliśmy poprosić jedną z radnych o komentarz, na temat zaistniałej sytuacji, usłyszeliśmy taką odpowiedź: „ Proszę się przyzwyczajać u nas jest jak na Białorusi”.

tekst. kamienskie.info