Choć o jej przebudowie mówi się od ponad roku, a Powiat Kamieński zgromadził już odpowiednie środki, to w sprawie modernizacji odcinka Recław – Laska póki co nie dzieje się wiele. Wszystko przez jedną z mieszkanek, która domaga się zmiany przebiegu drogi oraz nieprzeprowadzania wycinki drzew. Inwestycja utknęła na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Łączny koszt przebudowy drogi oszacowano na kwotę 3,6 mln złotych. Powiat Kamieński dołoży do zadania 600 tysięcy złotych. Sporą pulę będą stanowić środki zewnętrzne. W grudniu uchwalając budżet, Rada przesądziła o przebudowie. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, aby po modernizacji drogi na odcinku Skarchowo – Dusin, także fragment Recław – Laska doczekał się przebudowy.

21 listopada 2017 roku Burmistrz Wolina wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Od tej decyzji jedna z Mieszkanek złożyła odwołanie. Czego oczekuje? Zarzutów jest dużo, chodzi m.in. o wytyczenie nowej trasy drogi i stworzenie obwodnicy Laski, niewycinanie drzew przy drodze (miałyby one zostać wycięte po jednej stronie), gdyż w ocenie mieszkanki zwiększyłoby to emisję hałasu oraz zniszczyło trasę, która służy do naturalnego przemieszczania się nietoperzy.

Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dziś nie zapadło rozstrzygnięcie w kwestii przebudowy.