Eugeniusz Jasiewicz fot. kamienskie.info

Burmistrz Jasiewicz bardzo się spieszy z działaniami. W tym samym dniu, w którym powołał nielegalnie sekretarza gminy Pawła Banaszkiewicza, który dotychczas obsługiwał sekretariat, ogłosił też konkurs na wolne stanowisko do spraw obsługi sekretariatu. Wolne po Pawle Banaszkiewiczu.

Przypomnijmy, Stanisław Łaszcz, wieloletni sekretarz gminy Wolin z dniem 31 marca przeszedł na emeryturę. 1 kwietnia burmistrz ogłosił, iż w drodze awansu zawodowego Paweł Banaszkiewicz trafi z sekretariatu na stanowisko sekretarza gminy. Zapisy określają jednoznacznie, iż sekretarzem może zostać osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym urzędniczym. Paweł Banaszkiewicz nie spełnia tego kryterium. Nie mógł objąć stanowiska sekretarza w drodze awansu zawodowego.

Zobacz także: Burmistrz Wolina kpi z prawa i mieszkańców

Gdy Paweł Banaszkiewicz obejmował sekretariat w 2010 roku był zatrudniany na stanowisko referenta. Później awansował na inspektora. Teraz ponownie ogłoszono konkurs na referenta. Kandydaci będą mieli troszkę trudniej niż miał pan Banaszkiewicz. Wówczas burmistrz wymagał wykształcenia średniego i nie wspominał o znajomości języka. Dzisiaj kandydat musi mieć wyższe i znać język angielski.

Do zadań osoby obsługującej sekretariat będzie należało prowadzenie obsługi sekretariatu burmistrza Wolina i jego zastępcy, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego, obsługa urządzeń biurowych, zamawianie druków i formularzy, zakup i podział materiałów biurowych, zamawianie i ewidencja pieczęci urzędowych, prenumerata czasopism, prowadzenie ewidencji służbowych pracowników Urzędu Miejskiego.

Osoba, która wygra konkurs obejmie pełny etat w Urzędzie. Jeżeli będzie to jej pierwsza praca na stanowisku urzędniczym to otrzyma umowę na 6 m-cy z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego do 16 kwietnia 2014 roku do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko ”Referent ds. obsługi sekretariatu”.

Logo PDFKliknij aby zobaczyć ogłoszenie

kamienskie.info