Chodnik w Jarszewie

400 tys. złotych kosztował gminę Kamień Pomorski remont chodnika w miejscowości Jarszewo. Inwestycja była wykonywana w 2010 roku, przed wyborami samorządowymi. Nowy ciąg komunikacyjny miał ułatwić życie mieszkańcom Jarszewa, tymczasem minęły trzy lata a chodnik jest zniszczony i zaniedbany. Pobocza są rozjeżdżone i dlatego bardzo niebezpieczne.

Chodnik w Jarszewie

Czytelnicy zwracają nam na to uwagę od dłuższego czasu. Wiosną i latem chodnik zarasta trawą, jesienią zalęgają na nim liście i błoto, a zimą krawężniki zrównują się z drogą, bo nikt od lat nie usuwał zalegających śmieci i nawiezionego na kołach piasku. Droga jest wąska i podczas mijania się dwóch pojazdów, któryś musi zjechać na pobocze.

Chodnik w Jarszewie

Za każdym razem po opadach deszczu straszą rozjeżdżone, błotniste pobocza. O drogę i chodnik powinien dbać Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

kamienskie.info