1376609_581630398551229_2101888074_n

Na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie zakończona została budowa rekonstrukcji domów neolitycznych, czyli z czasów młodszej epoki kamienia. Konstrukcje wykonane zostały przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów z Wolina na podstawie wyników wykopaliskowych badań archeologicznych prowadzonych w pobliżu biskupińskiego skansenu.

Odkryte zostały tam tzw. „długie domy”. A długie, rzeczywiście były, gdyż liczyły aż 40 metrów. Chaty takie budowano od poł. VI do poł. IV tysiąclecia p.n.e. przez ludność, której korzenie wywodzą się z południa Europy, np. z nad Dunaju. Przybysze stanowili najstarszą społeczność rolniczą osiadłą między innymi na obszarze południowej i środkowej Polski. W Biskupinie zrealizowane zostały dwa takie domy. Wnętrze jednego z nich to rekonstrukcja przykładowego wyposażenie z czasów neolitu, natomiast w drugim powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna.

Skubisz

W ramach tego zlecenia stowarzyszenie wykonało również drewniany most – kładkę. Dzięki niej turyści będą mogli bezpiecznie przejść nad torami kolejki wąskotorowej do nowo powstałych chat.

Była to już druga praca wykonana na zlecenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W 2012 roku wolińskie Stowarzyszenie zrealizowało budowę wioski wczesnośredniowiecznej składającej się z kilkunastu obiektów.

Pozyskane w ten sposób fundusze Centrum Słowian i Wikingów przeznacza na realizację celów statutowych, w tym między innymi rozbudowę wolińskiego skansenu i promocję Wolina.

źródło:
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów