głosowanie sesja rady

Redakcja portalu kamienskie.info po serii artykułów o problemach z przyjęciem budżetu powiatu na 2014 rok, trwających od grudnia ubiegłego roku, zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z prośbą o kserokopię opinii Izby do Programu naprawczego powiatu, która jak przekonywano radnych na sesji jest, ale jej … nie ma. Dysponowanie tą opinią było warunkiem legalności uchwały budżetowej podjętej tydzień temu w piątek.

Zgodnie z prawem jednostki samorządu terytorialnego muszą uchwalić budżet do 31 stycznia. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która weszła w grudniu 2013 roku nie zmieniła tego terminu. Jak wskazuje w swojej opinii prawnej Kancelaria obsługująca Starostwo naruszenie nieprzekraczalnego terminu uchwalenia przez radę budżetu do dnia 31 stycznia, powoduje ustanie kompetencji rady do podjęcia uchwały  budżetowej, a organem umocowanym do ustalenia budżetu staje się Regionalna Izba Obrachunkowa.

Uchwalenie budżetu Powiatu Kamieńskiego do 31 stycznia 2014 było możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium RIO dla Programu postępowania naprawczego. Prezes RIO Bogusław Staszewski poinformował Przewodniczącego Rady Powiatu Mateusza Flotyńskiego na piśmie, iż wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały w sprawie ustanowienia Programu postępowania naprawczego i wyznaczono termin Kolegium na dzień 12 lutego 2014 roku  a do tego czasu wstrzymano wydanie opinii.

Jednocześnie zaś, w ubiegły piątek, 31 stycznia 2014 na sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim starosta Beata Kiryluk oraz Radca Prawny Starostwa Pan Tomasz Piseta przekonywali radnych do głosowania i przyjęcia budżetu na 2014 rok informując, że opinia Kolegium RIO w Szczecinie…jest.

Wypowiedź Beaty Kiryluk na sesji w ostatnim dniu stycznia:

„Tak jak ustalaliśmy na sesji 22 stycznia, warunkiem uchwalenia tego budżetu było napisanie programu działań naprawczych według artykułu 240a. Taki warunek spełniliśmy. Otrzymaliśmy telefoniczne potwierdzenie, iż nasz program działań naprawczych otrzymał pozytywną ocenę i musimy trzymać się ściśle działań naprawczych. Proszę Państwa abyśmy podjęli uchwałę budżetową, gdyż tak naprawdę nie znamy skutków prawnych sytuacji w której się znaleźliśmy, iż możemy taki budżet uchwalić po terminie. Tak jak powiedziałam, myśmy otrzymali tą opinię, niestety wpłynęła skargą grupy koalicji samorządowej na procedurę działań naprawczych, ta skarga zostanie rozstrzygnięta 12 lutego więc bardzo bym prosiła o to, aby przyjąć procedowanie budżetu

Wypowiedź Radcy Prawnego obsługującego Radę Powiatu na sesji w dniu 31 stycznia 2014 roku:

Przyjmując, że ta opinia została wydana, ale nie mamy jej fizycznie będzie dla nas argumentem do wygranej w sądzie. Wybieramy między tym, że nie mamy w ręce opinii RIO wiedząc, że ona jest, niż kierować się wskazaniem, że Rada będzie mogła podjąć uchwałę po 31 stycznia, moim zdaniem to będzie naruszenie prawa, w tej chwili rada ma kompetencje”.

Poprosiliśmy też Prezesa RIO o podanie nazwiska osoby, z którą rozmawiała pani starostą Kiryluk, a która zapewniała starostę, iż opinia już jest i jest pozytywna. Szczególnie, że opinie do aktów prawa jednostek samorządu terytorialnego wydaje Kolegium Izby w formie uchwał. Kolegium jest wieloosobowe i obraduje na specjalnie zwołanych posiedzeniach.
W skład Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wchodzą:

1. Bogusław Staszewski – Prezes
2. Mieczysław Kus – Zastępca Prezesa
3. Katarzyna Korkus – Członek Kolegium
4. Anna Suprynowicz – Członek Kolegium
5. Helena Rokowska – Członek Kolegium
6. Jolanta Włodarek – Członek Kolegium, Koordynator w ZZ Koszalin
7. Ewa Wójcik – Członek Kolegium

Cała sprawa jest ważna szczególnie w kontekście legalności uchwalenia przedmiotowego Programu postępowania naprawczego, a co za tym idzie legalności uchwały budżetowej podjętej przez koalicję w piątek w ubiegłym tygodniu.

kamienskie.info