Marian Klasik

Na wczorajsze posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Lecznictwa Uzdrowiskowego, Sportu i Turystyki radna Bożena Muńdziakiewicz postanowiła zaprosić p. Mariana Klasika, który przygotowuje „Leksykon Ziemi Kamieńskiej”. Autor zwrócił się do radnych o możliwość znalezienia środków na publikację swojej pracy.

– Mnie na tym nie zależy czy ja wydam tę książkę czy nie, jak będzie trzeba to nawet wezmę w banku pożyczkę i wydam ją tak czy inaczej, tylko głupio by było, żeby miasto nie dbało o historię – argumentował podczas wczorajszej Komisji Marian Klasik.

Leksykon miałby być wydany w nakładzie ok. 3000 egzemplarzy, w twardej oprawie przy cenie jednostkowej 10-20zł. Środki o jakie zwraca się do radnych mieszkaniec to ok. 50-60tys. złotych. Marian Klasik próbował wcześniej zainteresować sprawą publikacji Burmistrza Kamienia Pomorskiego, jednak jak tłumaczył na wczorajszej komisji Marian Klasik, pojawił się pewien problem.

– To jest jakiś absurd, burmistrz nie jest przepraszam za wyrażenie głupi, ale ktoś z jego otoczenia, z urzędników wpadł na pomysł aby moja książka była recenzowana przez Instytut Historii przy którymś z Uniwersytetów. Ja odpisałem burmistrzowi, że mnie nikt nie będzie recenzował bo to nie jest praca magisterska a poza tym, na końcu tej książki jest 30 pozycji biograficznych. Kto się odważy recenzować dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej, czy powiedzmy stwierdzenia wybitnych naukowców, z których ja czerpałem? Kto będzie recenzował listy od attaché wojskowego? Czy materiały, które otrzymałem z archiwum w Greisfwaldzie. To jest śmieszne, nikt się tego nie podejmie – stwierdził Marian Klasik.

Marian Klasik chciałby, aby książka została wydana w przyszłym roku, przy okazji 740-lecia nadania praw miejskich Kamieniowi Pomorskiemu.

– Jest to leksykon, który opowiada o ziemi kamieńskiej na przełomie 1000 lat – tłumaczy Marian Klasik – Ja już wydałem o tym regionie 7 pozycji, 15 tysięcy egzemplarzy, proszę mi pokazać, kto tyle zrobił dla Kamienia?

Aby uzmysłowić sobie jak wygląda proces tworzenia książki postanowiliśmy zwrócić się do pana Błażeja Bubnowicza, który jako przedstawiciel Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przygotowywał do publikacji katalog „Wielki fotograf w małym mieście. Jan Bułhak w Kamieniu Pomorskim w 1946 r.”

– Przygotowanie tej publikacji trwało blisko pól roku. Chcieliśmy, aby katalog ten był zredagowany jak najlepiej. Do napisania wstępu udało nam się zaprosić doktora Macieja Szymanowicza, pracownika naukowego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, zajmującego się historią fotografii. To historyk sztuki o niekwestionowanym autorytecie, jeden z najlepszych w kraju znawców twórczości Bułhaka. Katalog został zredagowany przez nas oraz Panią Kustosz Grażynę Dreścik z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, które zajęło się także niezwykle istotnym zagadnieniem uregulowania kwestii praw autorskich do publikowanych zdjęć. Po dokonaniu korekty i opracowaniu graficznym katalog został wydrukowany i oficjalnie zaprezentowany 13 marca tego roku czyli tydzień temu. Ukazanie się tego katalogu to bardzo ważne, rzec nawet można, historyczne wydarzenie w dotychczasowej historii naszego Muzeum. Wydaliśmy go w ilości 250 egzemplarzy, gdyż na tyle mogliśmy sobie pozwolić – tłumaczy Błażej Bubnowicz z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

kamienskie.info