fot. Google Street View

fot. Google Street View

W końcówce kadencji, w samorządach rodzą się różne inicjatywy i pomysły. Nie inaczej jest w powiecie kamieńskim, gdzie po mijających trzech latach rządów koalicji PO, PSL, SLD, Otton, stojących pod znakiem upolitycznienia, kłótni i pobierania najwyższych z możliwych wynagrodzeń przez starostę, rozpoczęło się nerwowe poszukiwanie rozwiązań prowadzących do jakiegoś sukcesu.

Tym razem nowy pomysł dotyczy przeniesienia Domu Dziecka z Lubina do Wisełki. Starosta zwróciła się do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z zapytaniem, czy jest możliwe umieszczenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w jednym budynku z zapewnieniem oddzielnego wejścia i oddzielnej kadry wychowawczej. Starosta rozpatrywała też inną możliwość, a mianowicie przeniesienia Domu Dziecka z Lubina do Wisełki do dwóch oddzielnych budynków.

Pismo Beaty Kiryluk do ZUW

Pismo Beaty Kiryluk do ZUW

Piotr Domagalski dyrektor Wydziału Spraw Społecznych odpowiedział jednoznacznie, iż na umieszczenie dwóch placówek w jednym budynku nie pozwala ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast umieszczenie dwóch placówek w oddzielnych budynkach jest możliwe, jeśli stanowią odrębną nieruchomość. Jednak w tym przypadku dyrektor zwrócił uwagę Zarządu Powiatu na zupełnie coś innego niż organizacyjne i techniczne możliwości w tym zakresie:

Rozwiązanie takie jednak trudno nazwać przyjaznym dziecku. Na jednym, ograniczonym terenie będzie przebywało 60 wychowanków, co może powodować ich stygmatyzację i izolację społeczną. Jednym z podstawowych elementów przygotowania wychowanka do samodzielnego, dorosłego życia jest prawidłowo przebiegający proces socjalizacji. W małej miejscowości, jaką jest Wisełka, trudno zintegrować ze środowiskiem tak dużą liczbę wychowanków. Ponadto kolejna zmiana miejsca pobytu wychowanków i osób znaczących, jakimi z całą pewnością są pracownicy, może być niekorzystna dla rozwoju

Tu należy podkreślić, że od 2012 roku ustawa zezwala na tworzenie nowych małych domów dziecka mających do 14 wychowanków maksymalnie. Natomiast obecnie istniejące do 30 osób, mogą funkcjonować jeszcze tylko przez 7 lat.

Teraz obydwie placówki działają w strukturze Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Wisełce. Dyrektor Domagalski wyraził nadzieję, że jeśli Zarząd zdecyduje się na zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu placówek to szeroko rozumiane dobro dziecka będzie priorytetem.

Przypomnijmy, na terenie gminy Międzyzdroje są dwie placówki powiatowe: Dom Dziecka w Lubinie oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Temat przeniesienia, jednej z jednostek do gminy Wolin do miejscowości Wisełka, nie jest tematem nowym. Równo rok temu 20 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiano wówczas sytuację wszystkich szkół i placówek. Na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników Starostwa, Komisja wypracowała i przegłosowała, m.in: przeniesienie Domu Wczasów Dziecięcych do Wisełki a budynek po DWDz proponowała wydzierżawić. Już wówczas z danych za rok 2011 wynikało, że placówka utrzymała się tylko z subwencji, nie wypracowała żadnego dochodu, a w roku 2012 zaledwie 38 tysięcy. Zarząd nie podjął inicjatywy Komisji i jak widać z pism do Urzędu Wojewódzkiego obrał inny kierunek rozwiązywania problemów.

kamienskie.info