Debata 1

Wczoraj w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Świerzno odbyła się debata społeczna pod hasłem „Bezpieczeństwo-wspólna sprawa”. W spotkaniu udział wzięli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, przedstawiciele władz samorządowych, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańcy gminy Świerzno.

Blok tematyczny tego spotkania rozpoczął się od omówienia bezpieczeństwa w gminie Świerzno a także omówienia zadań jakie postawiła sobie Policja w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa swoich mieszkańców.

debata 4

Następnie przedstawiono działania zmierzające do ograniczenia negatywnych zjawisk z udziałem seniorów, jako osób pokrzywdzonych. Omówiono bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz zagrożenia związane z przestępczością pospolitą.

debata2

W ramach debaty mieszkańcy poddawali dyskusji nurtujące ich problemy, obawy i spostrzeżenia. Dzięki wzajemnemu dialogowi mogliśmy usłyszeć oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

st.sierż Marta Szołtun