Trawa

Burmistrz poinformował  o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację pierwszego  etapu  przebudowy boiska piłkarskiego przy ulicy Wolińskiej 1 w Kamieniu Pomorskim. Wygrała firma DERYLAK- BUD Sp. z o.o.  z Kamienia Pomorskiego z ofertą blisko 1 milion 924 tysiące.

Przypomnijmy, na realizację zamówienia burmistrz zamierzał przeznaczyć kwotę 1 mln 400 tys. zł brutto. Do  Urzędu Miejskiego wpłynęło 10 ofert firm z całej Polski. Przedsiębiorcy z Piaseczna, Wrocławia, Chojny czy lokalna firma EKOL z Dziwnówka zaproponowali cenę od 2mln 400 tys. zł do 2mln 600tys. zł brutto. Jedynie firma Derylak-Bud zadeklarowała, że jest w stanie podjąć się zadania za 1 mln 924 tys. zł.

Burmistrz podjął decyzję, że nie unieważni przetargu w związku z przekroczeniem przez wszystkich oferentów planowanej kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na budowę. Widać znalazł dodatkowe środki finansowe na realizację zadania.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 roboty w zakresie budowy boisk sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i wartości robót minimum  2mln zł brutto łącznie.

Zgodnie z zamówieniem boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy ma służyć na potrzeby klubu Gryf Kamień Pomorski. Powierzchnia boiska piłkarskiego ma wynieść 7.280 m2. Kolor trawy ma być zielony, w dwóch odcieniach. Linie boiska o szerokości 12cm z trawy tego samego gatunku w kolorze białym. Boisko ma  być wyposażone w dwie profesjonalne bramki do piłki nożnej z odciągami spełniającymi wymagania FIFA, cztery chorągiewki w narożnikach boiska (uchylnych), dwie wiaty dla zawodników. Każda z wiat z przeznaczeniem na 13 osób. Wiaty będą mocowane na stałe w fundamentach betonowych. Siedziska z tworzywa sztucznego z oparciami w kolorze czerwonym. Będzie też wykonane oświetlenie boiska na sześciu 18-metrowych masztach z możliwością włączaniem sekcjami na połowie boiska. Boisko ma być też systemowo odwodnione.

Planuje się wykonać dwa rodzaje ogrodzenia, czyli niskie – samej płyty boiska, i ogrodzenie obiektu sportowego odgradzające boisko i otaczające je chodniki od reszty terenu.  Dodatkowo mają  być zamontowane piłkochwyty o długości 40m i wysokości 6m za bramkami. Trybuny dwurzędowe, dwupoziomowe z siedziskami plastikowymi mają liczyć 301 miejsc siedzących. Nawierzchnia trybuny będzie wykonana z kostki betonowej o kolorze grafitowym i z kostki też będą wykonane ciągi komunikacyjne. Wyposażenie boiska  to również cztery  stalowe kosze na śmieci.

Planowany termin zakończenia budowy boiska to 30 września 2014 r. Docelowo, w przyszłości  planuje się przebudowę zespołu kortów tenisowych.

kamienskie.info