Rozdanie wolińskich światowidów

Gmina Wolin liczy ponad 12 tys. mieszkańców, wśród nich jest wiele osób, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju naszej małej ojczyzny w różnych dziedzinach życia nie zawsze ujawniając się publicznie. Dlatego gorąco zachęcamy przede wszystkim mieszkańców gminy Wolin do zgłaszania kandydatur do honorowego wyróżnienia „Woliński Światowid 2013”.

Przypominamy, że tak jak przy poprzednich edycjach można zgłaszać dowolną ilość osób w sześciu kategoriach:

a) gospodarka i przedsiębiorczość,

b) kultura i sztuka,

c) sport, turystyka i wypoczynek,

d) społeczna i charytatywna działalność,

e) Przyjaciel Gminy,

f) wyróżnienie specjalne.

Organem przyznającym wyróżnienia jest Kapituła, w skład której wchodzą:

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie,

b) Burmistrz Wolina,

c) z-ca Burmistrz Wolina,

d) laureaci drugiej edycji „Wolińskiego Światowida”:

– Gospodarstwo Rolne „K&B&A” Ltd. Sp. z o.o. (gospodarka i przedsiębiorczość),

– pan Daniel Strzelczyk (kultura i sztuka),

– Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” (sport, turystyka i wypoczynek),

– pan Wiktor Nowak (społeczna i charytatywna działalność),

– pan Adam Hausman wójt gminy Walim (Przyjaciel Gminy),

– Pani Elżbieta Kaczmarek (wyróżnienie specjalne),

– Pan Fritz Spalink (wyróżnienie specjalne).

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej www.wolin.pl lub w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Wolinie lub przesłać pocztą z dopiskiem „Woliński Światowid 2013” na adres – ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin do dnia 7.02.2014 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenie musi zawierać wskazanie podmiotu oraz kategorii do wyróżnienia „Wolińskim Światowidem 2013” wraz z uzasadnieniem wyboru oraz podpisem osoby lub osób zgłaszającychkandydatów.

Zgłoszenia Kandydatur do wyróżnienia mogą dokonywać:

a) Członkowie Kapituły,

b) Kierownicy Referatów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Wolinie, oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Wolin,

c) Radni Rady Miejskiej w Wolinie,

d) Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych z gminy Wolin,

e) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe gminy Wolin,

f) Sołtysi gminy Wolin,

g) Mieszkańcy Gminy Wolin (10 podpisów popierających jednego kandydata).

kamienskie.info