fr_biblioteka2_176369l

Biblioteka w Międzyzdrojach otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych –  Priorytet 2” (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). 28 maja 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej między Miejską Biblioteką Publiczną w Międzyzdrojach a Szkołami gminy Międzyzdroje w celu uczestnictwa w programie Biblioteki Narodowej.

Program ten jest nowym przedsięwzięciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu międzyzdrojska biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup książek zgodnie z zapotrzebowaniem partnerskich bibliotek szkolnych w kwocie 4 150,00 (wniosek otrzymał 97,56 punktów na 100).

Długofalowym efektem priorytetu będzie wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych i szkolnych na zasadach partnerstwa i współpracy przy realizacji m.in. spotkań autorskich, konkursów, wystaw, warsztatów. Biblioteka w Międzyzdrojach otrzymała również kolejne dofinansowanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1” w kwocie 5 644,00.

UM w Międzyzdrojach