Kwiatkowski

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych postanowił wziąć w obronę swoje dobre imię. Marcin Kwiatkowski skontaktował się z naszą redakcją i wyraził wątpliwości, co do rzetelności przygotowywanych przez nas materiałów. Chodziło o artykuł z 13 grudnia 2013 roku „Chodnik za 400 tys. zł od 3 lat pokryty chwastami i błotem”. Problem polega na tym, że te wątpliwości dyrektora dotyczyły informacji… udzielonych przez niego samego.

Na przyszłość proszę lepiej weryfikować informacje przed publikacjąpouczał w poniedziałek rano dyrektor ZDP Marcin Kwiatkowski.

Informowaliśmy naszych Czytelników o fatalnym stanie chodnika w Jarszewie, który za kwotę 400 tys. zł został wyremontowany w 2010 roku. Nowy ciąg komunikacyjny miał ułatwić życie mieszkańcom, tymczasem minęły trzy lata a chodnik jest zniszczony i zaniedbany. Pobocza są rozjeżdżone i dlatego bardzo niebezpieczne.

Jak poinformował nas w dniu publikacji dyrektor ZDP, droga, przy której znajduje się chodnik należy do Powiatu i to w gestii Zarządu Dróg Powiatowych leży jej utrzymanie.

Proszę Pana, sprawdziłem i to nie powiat a gmina zgodnie z umową do 2016 roku ma zajmować się tym chodnikiem. Bardzo bym prosił, aby na przyszłość rzetelniej przekazywać informacjestwierdził Marcin Kwiatkowski w poniedziałek.

Proszę sobie wyobrazić nasze zdziwienie pretensjami o rzetelność redakcji w przekazywaniu informacji, w kontekście wypowiedzi dyrektora Kwiatkowskiego, który zaledwie 3 dni wcześniej informował nas o tym, iż za stan chodnika w Jarszewie odpowiada jednostka, którą on kieruje, czyli Zarząd Dróg Powiatowych.

Nauczeni doświadczeniem, postanowiliśmy jednak zweryfikować wiedzę dyrektora na temat dróg, którymi zarządza i skontaktowaliśmy się w tej sprawie z przedstawicielami kamieńskiego magistratu.

Ta inwestycja była robiona przez Pana Kokolusa. To jest droga powiatowa, chodnik jest w pasie drogi powiatowej i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Tylko na czas inwestycji było użyczenie i zgoda na zajmowanie się tym chodnikiem. Docelowo pewnie ta droga trafi kiedyś do gminy ale w tej chwili zajmuje się nią powiatstwierdził jednoznacznie Józef Kus, z kamieńskiego Urzędu Miejskiego.

Co na to dyrektor Marcin Kwiatkowski?

No dobrze to niech już tak zostanie, ja rozmawiałem na ten temat w Starostwie i dlatego do pana dzwonie, że była umowa użyczenia w Starostwie i tylko dlatego do pana dzwoniłem. Przepraszam jeżeli wprowadziłem Pana w błąd, ale mnie też poinformowano nie do końca, koleżanki mi powiedziały, że tak to wyglądatłumaczył dyrektor ZDP.

Umowa użyczenia była, ale tylko na czas wykonywania remontu chodnika zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu. Jak poinformował nas Wojciech Leszczyński, gmina w tym roku kilkakrotnie występowała do ZDP z pismami dotyczącymi fatalnego stanu chodników w Jarszewie. Nic dziwnego, że stan poboczy i chodników pozostawia wiele do życzenia, skoro dyrektor odpowiedzialny za drogi powiatowe w piątki uważa, że drogą zajmuje się ZDP a w poniedziałki że drogą zajmuje się gmina.

kamienskie.info