Beata Kiryluk  fot. kamienskie.info

Powiat Kamieński niestety ma szansę znowu znaleźć się na ustach całej Polski. Niestety… gdyż sytuacja która ma u nas miejsce, nie napawa do dumy. W dniu 8 listopada 2011r. na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim udostępniono ogłoszenie o konkursie na dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.W ogłoszeniu umieszczonym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w dziale IV, Zarząd Powiatu, któremu przewodniczy Pani Beata Kiryluk zawarł następujący zapis: „ IV. Powierzenie stanowiska dyrektora DWDz w Międzyzdrojach następuje na czas określony, nie krótszy niż 1 rok, do końca pełnienia funkcji pani Starosty Beaty Kiryluk w ramach bieżącej kadencji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2014r. z uwagi na to, iż jako dotychczasowy dyrektor DWDz pozostaje na urlopie bezpłatnym w związku z wyborem na Starostę”.

16 listopada 2011r. radny Dariusz Abramowicz złożył do Przewodniczącej Zarządu Powiatu wniosek o unieważnienie ogłoszonego konkursu na dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.

W swoim wniosku radny stwierdził jednoznacznie:

„Jako radny powiatu kilku kadencji po raz pierwszy spotykam się z tego typu asekuranctwem i dbaniem o własne interesy. Pani Starosto, zgodnie z uchwałą z 2007r. z dniem 1 września 2012r. przestaje Pani być dyrektorem DWDz w Międzyzdrojach. Przyjmując funkcję starosty doskonale zdawała sobie Pani sprawę ze swojej sytuacji zawodowej w oświacie. W dniu wyboru Pani na stanowisko starosty pełniła pani funkcję dyrektora DWDz niespełna 3 i pół roku. W Pani przypadku nie ma i nie było możliwości skorzystania z art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty, gdyż można przedłużyć powierzenie funkcji po upływie 5 lat od jej sprawowania. Nie ma też prawnej podstawy, aby wybór na starostę, automatycznie przedłużył Pani okres sprawowania funkcji kierowniczej w innej jednostce, tj. do 30 listopada 2014 roku. Byłby to jedyny przypadek w Polsce przedłużenia sobie samej powierzenia funkcji dyrektora placówki poprzez… ogłoszenie o konkursie. ”

Wniosek o interwencję w sprawie zostanie również złożony Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Kuratorium Oświaty.

Poniżej pełna treść wniosku Dariusza Abramowicza