Od wielu lat rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 przy ul. Makuszyńskiego w Kamieniu Pomorskim narzekali na stan placu zabaw należącego do placówki. Był on wyposażony w zbyt małą liczbę urządzeń, a podłoże nie było właściwie przygotowane. Kępy traw, nierówności oraz gliniaste podłoże wpływały niekorzystnie na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Dodatkowo po opadach deszczu tworzyły się kałuże a teren stawał się grząski co uniemożliwiało korzystanie z placu zabaw. Do przedszkola uczęszcza 134 dzieci z terenu całej gminy. Dotychczasowa liczba urządzeń nie pozwalała na równoczesne korzystanie z placu przez wszystkie grupy przedszkolne.

Sytuacja ta już w najbliższym czasie ulegnie znacznej poprawie. Podjęto bowiem decyzję o przeniesieniu urządzeń z placu zabaw, który funkcjonował przy byłej szkole w Górkach. Plac ten był w bardzo małym stopniu wykorzystywany. W Górkach mieszka obecnie 16 dzieci w wieku do 12 lat. Dzieciom tym będzie służył dalej  gminny plac zabaw wybudowany w 2010 roku ze środków PROW.

Plac zabaw przy Makuszyńskiego zostanie w całości wyłożony bezpiecznym podłożem z tworzywa oraz zostanie doposażony w kilka urządzeń do zabawy.