Na początku czerwca w sołectwie Kozielice odbył się Dzień Dziecka. Impreza została zorganizowana przez sołtys Sylwię Frydrych oraz radę sołecka. Ze słodkim poczęstunkiem odwiedził nas burmistrz Andrzej Danieluk.

Dla dzieci został przygotowany poczęstunek: słodycze, napoje, wata cukrowa, popcorn, frytki oraz hot-dogi. Całą zabawę poprowadziła grupa animatorów, która świetnie zabawiała dzieci poprzez rożne zabawy, konkursy, tance.

Organizator